Official Gazette

Przedłużenie terminu płatności podatku od środków transportowych w 1991 r.

M.P.1991.6.37 | zarządzenie z dnia 12 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

M.P.1991.5.33 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

M.P.1991.5.30 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Rozwoju Wsi.

M.P.1991.5.29 | uchwała z dnia 26 stycznia 1991 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie ogólnokrajowej konsultacji społecznej.

M.P.1991.5.28 | uchwała z dnia 25 stycznia 1991 r. | Akt nienormatywny

Odezwa do kombatantów.

M.P.1991.5.27 | uchwała z dnia 25 stycznia 1991 r. | Akt nienormatywny

Powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1991.5.26 | uchwała z dnia 25 stycznia 1991 r. | Akt indywidualny

Odwołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1991.5.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 1991 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1990 r.

M.P.1991.4.24 | komunikat z dnia 16 stycznia 1991 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna roczna wysokość emerytury podstawowej w latach 1983-1990.

M.P.1991.4.23 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

M.P.1991.4.22 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1990 r.

M.P.1991.3.16 | obwieszczenie z dnia 12 stycznia 1991 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1990 r.

M.P.1991.3.15 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 1991 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1991.3.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 1991 r. | Akt indywidualny

Średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1990 r.

M.P.1991.1.10 | komunikat z dnia 7 stycznia 1991 r. | Akt nienormatywny

Uzupełnienie obwieszczenia w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r.

M.P.1991.1.9 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20.000 zł.

M.P.1991.1.8 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.

M.P.1991.1.6 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zakładów budżetowych.

M.P.1991.1.5 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1991.1.3 | uchwała z dnia 21 grudnia 1990 r. | Akt indywidualny

Rządowy projekt ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1991 r.

M.P.1991.1.2 | uchwała z dnia 21 grudnia 1990 r. | Akt nienormatywny

Rządowe założenia polityki rolnej.

M.P.1991.1.1 | uchwała z dnia 19 grudnia 1990 r. | Akt nienormatywny

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1990.49.383 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Sposób potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

M.P.1990.49.380 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.

M.P.1990.49.376 | uchwała z dnia 22 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenia w poborze mocy elektrycznej i paliw gazowych w latach 1991-1995.

M.P.1990.49.374 | uchwała z dnia 19 grudnia 1990 r. | Akt utracił moc

Postawienie inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji.

M.P.1990.49.373 | uchwała z dnia 17 grudnia 1990 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1990.49.372 | uchwała z dnia 22 grudnia 1990 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.

M.P.1990.48.370 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1990.48.369 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1990.48.368 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1990.48.367 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1990.48.366 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń.

M.P.1990.48.365 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie Rady Ministrów.

M.P.1990.48.364 | uchwała z dnia 14 grudnia 1990 r. | Akt indywidualny

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1990 r.

M.P.1990.47.363 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 1990 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1990.47.362 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

M.P.1990.47.361 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

M.P.1990.47.360 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w 1991 r.

M.P.1990.47.358 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 1990 r. | Akt utracił moc

Odpłatność za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

M.P.1990.47.357 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zlikwidowanie Inspektoratu Gospodarki Materiałowej.

M.P.1990.47.354 | uchwała z dnia 4 grudnia 1990 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

M.P.1990.46.351 | uchwała z dnia 30 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1990.46.350 | uchwała z dnia 28 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Wykaz substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach.

M.P.1990.45.348 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Wzór karty do ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 grudnia 1990 r.

M.P.1990.44.347 | uchwała z dnia 27 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ochrony znaków towarowych.

M.P.1990.44.346 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1990 r.

M.P.1990.43.341 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 1990 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r.

M.P.1990.43.340 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 1990 r. | Akt nienormatywny

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1990.43.339 | obwieszczenie z dnia 17 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

M.P.1990.43.334 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Podstawowe kierunki prywatyzacji w roku 1990.

M.P.1990.43.333 | uchwała z dnia 9 listopada 1990 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r.

M.P.1990.43.332 | uchwała z dnia 9 listopada 1990 r. | Akt nienormatywny