Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1997.6.46

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 września 1996 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 138/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. 0 orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej oraz w pracy naukowej i dydaktycznej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jerzy Wiatr s. Wilhelma.