Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1997.5.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lutego 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 października 1996 r.
o nadaniu orderu.

Rej . 167/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi w kształceniu kadr na potrzeby administracji rządowej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Antoni Kreczmar.