Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1990.30.239 | zarządzenie z dnia 13 lipca 1990 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb kontroli rozporządzeń i zarządzeń wojewodów.

M.P.1990.30.237 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Sposób dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego.

M.P.1990.30.235 | uchwała z dnia 9 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Suwerenność państwowa Ukrainy i Białorusi.

M.P.1990.30.234 | uchwała z dnia 28 lipca 1990 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1989 r.

M.P.1990.30.233 | uchwała z dnia 27 lipca 1990 r. | Akt nienormatywny

Ocena niektórych aspektów działalności Rządu Mieczysława Rakowskiego.

M.P.1990.30.231 | uchwała z dnia 26 lipca 1990 r. | Akt nienormatywny

Likwidacja związków spółdzielczych.

M.P.1990.30.230 | uchwała z dnia 21 lipca 1990 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1990.30.229 | uchwała z dnia 21 lipca 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru banknotu nominalnej wartości 500.000 zł.

M.P.1990.29.228 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.

M.P.1990.29.227 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 1990 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1990 r.

M.P.1990.28.226 | komunikat z dnia 12 lipca 1990 r. | Akt nienormatywny

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1990 r.

M.P.1990.28.225 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 1990 r. | Akt nienormatywny

Uznanie wód mineralnych i peloidów za lecznicze.

M.P.1990.28.222 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1990 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania i organizacji specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

M.P.1990.28.221 | zarządzenie z dnia 5 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Średnia cena skupu żyta w II kwartale 1990 r.

M.P.1990.27.219 | komunikat z dnia 7 lipca 1990 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki w czerwcu 1990 r.

M.P.1990.27.218 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 1990 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie organów Senatu.

M.P.1990.27.216 | uchwała z dnia 6 lipca 1990 r. | Akt jednorazowy

Powołanie ministra transportu i gospodarki morskiej.

M.P.1990.27.215 | uchwała z dnia 6 lipca 1990 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra spraw wewnętrznych.

M.P.1990.27.214 | uchwała z dnia 6 lipca 1990 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra obrony narodowej.

M.P.1990.27.213 | uchwała z dnia 6 lipca 1990 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra transportu i gospodarki morskiej.

M.P.1990.27.212 | uchwała z dnia 6 lipca 1990 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra obrony narodowej.

M.P.1990.27.211 | uchwała z dnia 6 lipca 1990 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych.

M.P.1990.27.210 | uchwała z dnia 6 lipca 1990 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

M.P.1990.27.209 | uchwała z dnia 6 lipca 1990 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej w II półroczu 1989 r.

M.P.1990.26.208 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 1990 r. | Akt nienormatywny

Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na członków kolegiów do spraw wykroczeń.

M.P.1990.26.202 | zarządzenie z dnia 3 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.

M.P.1990.26.201 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1990 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

M.P.1990.25.200 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1990.25.199 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Bielsko-Biała, gminy Wilamowice, Jasienica i Wilkowice.

M.P.1990.25.197 | uchwała z dnia 27 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1990.25.196 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 1990 r. | Akt jednorazowy

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1990.25.192 | uchwała z dnia 28 czerwca 1990 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie ważności wyboru senatora Jerzego Kłoczowskiego w wyborach uzupełniających.

M.P.1990.25.191 | uchwała z dnia 21 czerwca 1990 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.1990.25.190 | uchwała z dnia 22 czerwca 1990 r. | Akt indywidualny

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1990 r.

M.P.1990.24.188 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 1990 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1990.24.187 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.

M.P.1990.24.185 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach publicznych.

M.P.1990.24.184 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1990 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

M.P.1990.24.182 | uchwała z dnia 15 czerwca 1990 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych uchwał Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

M.P.1990.24.181 | uchwała z dnia 30 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zjednoczenie państwa niemieckiego i odszkodowania dla ofiar II wojny światowej.

M.P.1990.24.179 | uchwała z dnia 8 czerwca 1990 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu urzędom celnym.

M.P.1990.23.178 | zarządzenie z dnia 30 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Wykaz materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1990.22.175 | zarządzenie z dnia 28 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.

M.P.1990.22.174 | zarządzenie z dnia 28 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 r.

M.P.1990.21.170 | obwieszczenie z dnia 31 maja 1990 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1990.21.168 | zarządzenie z dnia 16 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

M.P.1990.21.167 | uchwała z dnia 30 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Instytutu Administracji i Zarządzania.

M.P.1990.21.166 | uchwała z dnia 30 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie realizacji ustawy budżetowej na rok 1990.

M.P.1990.21.165 | uchwała z dnia 24 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Przemysłu.

M.P.1990.20.163 | obwieszczenie z dnia 11 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.

M.P.1990.20.162 | zarządzenie z dnia 21 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Uproszczenie i ograniczenie sprawozdawczości i badań statystycznych.

M.P.1990.20.158 | rezolucja z dnia 18 maja 1990 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1990 r.

M.P.1990.19.157 | obwieszczenie z dnia 14 maja 1990 r. | Akt nienormatywny

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1990 r.

M.P.1990.19.156 | obwieszczenie z dnia 14 maja 1990 r. | Akt nienormatywny