Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1997.6.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 września 1996 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 131/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

1 Rautenberg Renata,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Rychlicka Irena,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Zawodny Janusz,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYP0SPOLITEJ POLSKIEJ

4. Chróścielewski Antoni, 5. Niedźwiecki Leszek, 6. Plech-Pieszczoch Julian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

7. Koszyca Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Bartosz Jan, 9. Chruściel Władysław, 10. Matynia Elżbieta, 11, Wnękowicz Ludwik,

za wybitne osiągnięcia artystyczne

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Olbiński Józef,

za zasługi w działalności kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Czerkawski Kazimierz, 14. Dobrzycki Stanisław, 15. Kronyn Bernard, 16. Michalec Lucjan, 17. Walczak Eugeniusz,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Romanowski Tadeusz,

za zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. ks. Osuch Michał,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Hooper James,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

21. Bajak Sigmund,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Kulczycki John, 23. Leczmar Józef, 24. Makarewicz Thaddeus, 25. Migała Lucyna, 26. Popowski Karen,

za wybitne osiągnięcia naukowe

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Gross Jan, 28. Grudzińska-Gross Irena, obywatele Republiki Węgierskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy gospodarczej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29. Berényi Lajos,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. Györ Mihály.