Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

Monitor Polski

M.P.1997.5.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 1997 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego w Katowicach w Polsce:
1)
na imprezie pod nazwą Targi Meblowe, odbywającej się w okresie od dnia 20 lutego do dnia 23 lutego 1997 r.,
2)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Ekologiczne INTERECO, odbywającej się w okresie od dnia 5 marca do dnia 7 marca 1997 r.,
3)
na imprezie pod nazwą Targi Usług Finansowych, odbywającej się w okresie od dnia 19 marca do dnia 21 marca 1997 r.,
4)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi "Pomiar i Oszczędność Ciepła" ECODOM, odbywającej się w okresie od dnia 19 marca do dnia 22 marca 1997 r.,
5)
na imprezie pod nazwą Wiosenne Targi Ogrodnicze FLOWERTARG, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1997 r.,
6)
na imprezie pod nazwą Targi Marketingu i Reklamy PROMEDIA, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1997 r.,
7)
na imprezie pod nazwą Targi Odzieżowe MODA KATOWICE, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1997 r.,
8)
na imprezie pod nazwą Targi Kosmetyków i Chemii Gospodarczej CHEMTARG, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1997 r.,
9)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Budownictwa TARGBUD, odbywającej się w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1997 r.,
10)
na imprezie pod nazwą Targi Technik i Zabezpieczeń SAVEX - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA, odbywającej się w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1997 r.,
11)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Spożywcze FOODTARG - WIOSNA, odbywającej się w okresie od dnia 15 maja do dnia 18 maja 1997 r.,
12)
na imprezie pod nazwą Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki ELTARG, odbywającej się w okresie od dnia 21 maja do dnia 24 maja 1997 r.,
13)
na imprezie pod nazwą Targi Wymiany Gospodarczej Polsko-Czeskiej SILESIA, odbywającej się w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 7 czerwca 1997 r.,
14)
na imprezie pod nazwą Targi Budowy Dróg i Mostów INFRABUD, odbywającej się w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 7 czerwca 1997 r.,
15)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii KATOWICE '97, odbywającej się w okresie od dnia 8 września do dnia 12 września 1997 r.,
16)
na imprezie pod nazwą Targi Techniki i Aparatury Medycznej INTERMED, odbywającej się w okresie od dnia 17 września do dnia 20 września 1997 r.,
17)
na imprezie pod nazwą Jesienne Targi Ogrodnicze ZŁOTA JESIEŃ, odbywającej się w okresie od dnia 19 września do dnia 21 września 1997 r.,
18)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Oprogramowania SOFTARG, odbywającej się w okresie od dnia 30 września do dnia 3 października 1997 r.,
19)
na imprezie pod nazwą JESIENNA GIEŁDA BUDOWLANA, odbywającej się w okresie od dnia 16 października do dnia 19 października 1997 r.,
20)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Szkła i Ceramiki VITRA, odbywającej się w okresie od dnia 28 października do dnia 30 października 1997 r.,
21)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Spawalnicze INTERWELDING, odbywającej się w okresie od dnia 28 października do dnia 30 października 1997 r.,
22)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne AUTOSALON, odbywającej się w okresie od dnia 12 listopada do dnia 16 listopada 1997 r.,
23)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Spożywcze FOODTARG - JESIEŃ, odbywającej się w okresie od dnia 27 listopada do dnia 30 listopada 1997 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.