§ 3. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

Monitor Polski

M.P.1997.5.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1997 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.