Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.5.42 | postanowienie z dnia 22 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.5.41 | postanowienie z dnia 14 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.5.40 | postanowienie z dnia 14 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.5.39 | postanowienie z dnia 14 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.5.38 | postanowienie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.5.37 | postanowienie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Publikacja listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

M.P.2005.4.36 | uchwała z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.3.34 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.3.33 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.3.29 | postanowienie z dnia 27 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.3.28 | postanowienie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.3.27 | postanowienie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.3.26 | postanowienie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.3.25 | postanowienie z dnia 8 września 2004 r. | Akt indywidualny

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.2005.2.19 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.2.18 | postanowienie z dnia 10 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.2.17 | postanowienie z dnia 10 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.2.16 | postanowienie z dnia 8 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.2.15 | postanowienie z dnia 7 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.2.14 | postanowienie z dnia 2 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.2.13 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2005.2.12 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.2.11 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.2.10 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2005.2.9 | uchwała z dnia 5 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją.

M.P.2005.2.8 | uchwała z dnia 5 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci ofiar kataklizmu w Azji Południowo-Wschodniej.

M.P.2005.1.7 | uchwała z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2005.1.6 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.1.5 | postanowienie z dnia 3 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.1.4 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.1.3 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.1.2 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.1.1 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2004.56.959 | obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Plan rozwoju obszarów wiejskich.

M.P.2004.56.958 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2005.

M.P.2004.56.957 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Polityki Społecznej.

M.P.2004.56.956 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2004.56.955 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2004.56.954 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2004.56.953 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.952 | postanowienie z dnia 6 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.56.951 | postanowienie z dnia 6 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.56.950 | postanowienie z dnia 6 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.56.949 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.948 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.947 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.56.946 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.56.945 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.944 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.943 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.56.942 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.941 | postanowienie z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.56.940 | postanowienie z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2004.56.939 | postanowienie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.938 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.937 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.56.936 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.56.935 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.934 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.933 | postanowienie z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.932 | postanowienie z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2004.56.931 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.56.930 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu.

M.P.2004.56.926 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2004.56.925 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.56.924 | postanowienie z dnia 30 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.56.923 | postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.56.922 | postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.56.921 | postanowienie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.56.920 | postanowienie z dnia 18 października 2004 r. | Akt indywidualny

Wykaz podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt.

M.P.2004.55.918 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

M.P.2004.54.917 | ogłoszenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania i rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

M.P.2004.54.916 | ogłoszenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

M.P.2004.54.915 | ogłoszenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.54.914 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2004.54.913 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy.

M.P.2004.54.912 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc