Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

Monitor Polski

M.P.2008.28.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI

1) Agencja Rezerw Materiałowych;

2) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel" w Katowicach;

3) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi;

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie;

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach;

7) Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie;

8) Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag" w Katowicach;

9) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach;

10) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;

11) Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie;

12) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;

13) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;

14) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu;

15) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;

16) Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach;

17) Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie;

18) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu;

19) Instytut Elektrotechniki w Warszawie;

20) Instytut Energetyki w Warszawie;

21) Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku;

22) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;

23) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie;

24) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu;

25) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;

26) Instytut Lotnictwa w Warszawie;

27) Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie;

28) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;

29) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;

30) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach;

31) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach;

32) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie;

33) Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach;

34) Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu;

35) Instytut Odlewnictwa w Krakowie;

36) Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie;

37) Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" w Warszawie;

38) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie;

39) Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu;

40) Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku;

41) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;

42) Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi;

43) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

44) Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie;

45) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu;

46) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu;

47) Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;

48) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie;

49) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;

50) Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie;

51) Instytut Włókiennictwa w Łodzi;

52) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie;

53) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych "Cebea" w Krakowie;

54) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu;

55) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach;

56) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" w Krakowie;

57) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "Belmatex" w Bielsku-Białej;

58) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania "EMPAK" w Krakowie;

59) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-OBR" w Warszawie;

60) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" w Poznaniu;

61) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "BOSMAL" w Bielsku-Białej;

62) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu;

63) "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu;

64) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" w Warszawie;

65) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce;

66) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

67) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie;

68) Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie-Batorym;

69) Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Konstancinie-Jeziornie;

70) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim;

71) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu;

72) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku;

73) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu;

74) Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach;

75) Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia;

76) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

77) Polskie Centrum Akredytacji;

78) Urząd Dozoru Technicznego;

79) wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.