Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Andrzeja Mazurkiewicza.

Monitor Polski

M.P.2008.28.261

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2008 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Andrzeja Mazurkiewicza

Na podstawie art. 214 ust. 1 w związku z art. 213 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) stwierdzam wygaśnięcie z dniem 21 marca 2008 r. mandatu senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza wybranego w okręgu wyborczym nr 21.