Monitor Polski

M.P.2008.22.214

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2008 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Nr 1130-4-08

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
1. Wojciech Henryk ANDRUSZKIEWICZ w Gdańsku
II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
2. Anna Maria BATOR-CIESIELSKA w Warszawie
III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
3. Krzysztof CZARNECKI w Nowym Dworze Mazowieckim
4. Wiktor Paweł MATYSIAK dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
5. Michał Robert SMOLSKI w Tychach