Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2008.22.214

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2008 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Nr 1130-4-08

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.
na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
1.
Wojciech Henryk ANDRUSZKIEWICZ w Gdańsku
II.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
2.
Anna Maria BATOR-CIESIELSKA w Warszawie
III.
na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
3.
Krzysztof CZARNECKI w Nowym Dworze Mazowieckim
4.
Wiktor Paweł MATYSIAK dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
5.
Michał Robert SMOLSKI w Tychach