Ogłoszenie dnia, w którym umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej ulegają przedterminowemu rozwiązaniu, oraz wykazu umów długoterminowych, które ulegają rozwiązaniu.

Monitor Polski

M.P.2008.24.240

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 5 marca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia dnia, w którym umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej ulegają przedterminowemu rozwiązaniu, oraz wykazu umów długoterminowych, które ulegają rozwiązaniu

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905) ogłasza się dzień 1 kwietnia 2008 r. dniem, w którym umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej ulegają przedterminowemu rozwiązaniu; wykaz tych umów stanowi załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH SPRZEDAŻY MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ, KTÓRE ULEGAJĄ ROZWIĄZANIU Z DNIEM 1 KWIETNIA 2008 R.

1. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta z Elektrownią Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu koło Opola (obecnie BOT Elektrownia Opole S.A.);

2. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 26 sierpnia 1994 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Państwowym Elektrownia Turów z siedzibą w Bogatyni (obecnie BOT Elektrownia Turów S.A.);

3. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 czerwca 1996 r., zawarta z Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie;

4. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 15 czerwca 1998 r., zawarta z Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie;

5. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 13 czerwca 1997 r., zawarta z Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie;

6. Umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 11 lipca 1996 r., zawarta z Elektrociepłownią Gorzów S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;

7. Umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 15 lipca 1997 r., zawarta z Elektrociepłownią Lublin-Wrotków Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;

8. Umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 28 sierpnia 1998 r., zawarta z Elektrociepłownią Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie;

9. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 12 września 1997 r., zawarta z Elektrownią Kozienice S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych;

10. Umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 24 lipca 1998 r., zawarta z Elektrociepłownią Zielona Góra S.A. z siedzibą w Zielonej Górze;

11. Umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 30 grudnia 1998 r., zawarta z Elektrociepłownią Chorzów ELCHO Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie;

12. Umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 28 kwietnia 1997 r., zawarta z Elektrociepłownią Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie;

13. Umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 6 maja 1998 r., zawarta z Elektrociepłownią Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie;

14. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 19 grudnia 1996 r., zawarta z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie (obecnie Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie);

15. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 12 kwietnia 1995 r., zawarta z Elektrownią Jaworzno III S.A. (obecnie Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach);

16. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 12 września 1996 r., zawarta z Elektrownią Jaworzno III S.A. (obecnie Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach);

17. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 30 września 1996 r., zawarta z Elektrownią Łaziska S.A. (obecnie Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach);

18. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 18 grudnia 1996 r., zawarta z Elektrownią Siersza S.A. (obecnie Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach);

19. Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 czerwca 1996 r., zawarta z Elektrownią Siersza S.A. (obecnie Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach);

20. Umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 11 grudnia 1996 r., zawarta z Elektrociepłownią Katowice S.A. (obecnie Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach).