Law Journal

Zawieszenie działalności sądów przysięgłych w okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie.

Dz.U.1920.7.46 | ustawa z dnia 23 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Powołanie prawników do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.1920.7.45 | ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Obywatelstwo Państwa Polskiego.

Dz.U.1920.7.44 | ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Upaństwowienie Straży Ogniowej na terenie m.st. Warszawy.

Dz.U.1920.6.43 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na ziemiach z walutą koronową taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w markach polskich.

Dz.U.1920.5.38 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie przerobu zboża w zakładach przemysłowych.

Dz.U.1920.5.37 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Handel hurtowy środkami leczniczemi.

Dz.U.1920.5.36 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Dopłata do ceł (agia).

Dz.U.1920.5.35 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Podział przychodzących i odchodzących ładunków pomiędzy poszczególne stacje węzła Warszawskiego.

Dz.U.1920.5.34 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie ważności dodatku II do wewnętrznej taryfy towarowej kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Dz.U.1920.5.33 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Obrót zbożem siewnem jarem w roku gospodarczym 1919/1920.

Dz.U.1920.5.32 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z towarami przywożonemi z zagranicy kolejami żelaznemi.

Dz.U.1920.5.30 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryf na polskiej części uprz. kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Dz.U.1920.5.29 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Pobieranie od samorządu kosztów utrzymania policji państwowej.

Dz.U.1920.5.28 | rozporządzenie z dnia 22 października 1919 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1920.5.26 | ustawa z dnia 15 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Jak największa oszczędność węgla.

Dz.U.1920.4.22 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Ograniczenia spożycia w zakładach publicznych.

Dz.U.1920.4.21 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Spasanie ziemniaków inwentarzem.

Dz.U.1920.4.20 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zniesienie książki robotniczej.

Dz.U.1920.4.17 | ustawa z dnia 8 stycznia 1920 r. | Akt jednorazowy

Utrzymanie na czas dalszy sądów doraźnych w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego i lubelskiego.

Dz.U.1920.3.17 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1920 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Dz.U.1920.3.15 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zasiłki dla bezrobotnych.

Dz.U.1920.3.13 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Darowanie odszkodowań i nawiązek za przestępstwa leśne.

Dz.U.1920.2.10 | ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Ustawa tymczasowa o przyznawaniu nagród za pomoc w zwalczaniu przemytnictwa.

Dz.U.1920.2.9 | ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Przyznanie stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863.

Dz.U.1920.2.5 | ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Wymiar podatku czynszowego na lata 1919-1920 na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1920.2.3 | ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Nowa taryfa adwokacka dla b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1920.1.1 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.

Dz.U.1919.98.523 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.

Dz.U.1919.98.522 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Moratorjum w sprawie prawno-prywatnych pretensji pieniężnych w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1919.98.521 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Obrót ziemniakami i nasionami oleistemi w b. Dzielnicy Pruskiej.

Dz.U.1919.98.519 | ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Ochrona lokatorów w byłej Dzielnicy Pruskiej.

Dz.U.1919.98.516 | ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odpowiedzialności kolei za zaginięcie, brak wagi lub uszkodzenie towarów i bagażu.

Dz.U.1919.97.515 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1919 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie stosunku marek polskich do koron.

Dz.U.1919.96.513 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Czasowe zawieszenie cła od niektórych towarów.

Dz.U.1919.95.512 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Przepis wykonawczy do rozporządzenia o taryfie celnej.

Dz.U.1919.95.511 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Taryfa celna.

Dz.U.1919.95.510 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie terminu dla poboru podatku procentowego od zwierząt.

Dz.U.1919.94.506 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Normalny szacunek zwierząt domowych w celu pobierania podatku procentowego.

Dz.U.1919.94.505 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku osobistych świadczeń wojennych.

Dz.U.1919.93.504 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie zużycia prądu elektrycznego.

Dz.U.1919.93.503 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryf i warunków przewozu bagażu i przesyłek nadzwyczajnych kolejami państwowemi Okręgu Warszawskiego.

Dz.U.1919.92.501 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1919 r. | Akt jednorazowy

Spis podoficerów.

Dz.U.1919.92.499 | ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Dz.U.1919.92.498 | ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Włocławskim.

Dz.U.1919.91.497 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Chełmskim.

Dz.U.1919.91.496 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 roku o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r.

Dz.U.1919.91.495 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie na obszarze b. Galicji tymczasowo trzech Komend Okręgowych Policji Państwowej.

Dz.U.1919.91.494 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Przepisy wykonawcze do ustawy z dn. 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska. (Uzupełnienie).

Dz.U.1919.91.493 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Waluta w obrębie byłej dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1919.91.492 | ustawa z dnia 20 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Sokólskim.

Dz.U.1919.90.491 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe środki ochronne przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych.

Dz.U.1919.89.487 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Nowy tekst roty przysięgi dla ministrów, urzędników i sędziów.

Dz.U.1919.89.486 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Obrót ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919-1920.

Dz.U.1919.89.485 | ustawa z dnia 18 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa nadzwyczajna komisja rewizyjna.

Dz.U.1919.89.484 | ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Ustawa tymczasowa o doraźnej pomocy dla bezrobotnych.

Dz.U.1919.89.483 | ustawa z dnia 4 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Uchylenie mocy dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie wyborów sędziów handlowych.

Dz.U.1919.88.482 | uchwała z dnia 31 lipca 1919 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji.

Dz.U.1919.88.481 | ustawa z dnia 30 października 1919 r. | Akt jednorazowy