Law Journal

Tymczasowe środki ochronne przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych.

Dz.U.1919.89.487 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Nowy tekst roty przysięgi dla ministrów, urzędników i sędziów.

Dz.U.1919.89.486 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Obrót ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919-1920.

Dz.U.1919.89.485 | ustawa z dnia 18 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa nadzwyczajna komisja rewizyjna.

Dz.U.1919.89.484 | ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Ustawa tymczasowa o doraźnej pomocy dla bezrobotnych.

Dz.U.1919.89.483 | ustawa z dnia 4 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Uchylenie mocy dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie wyborów sędziów handlowych.

Dz.U.1919.88.482 | uchwała z dnia 31 lipca 1919 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji.

Dz.U.1919.88.481 | ustawa z dnia 30 października 1919 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwisk.

Dz.U.1919.88.478 | ustawa z dnia 24 października 1919 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku osobistych świadczeń wojennych w celu oczyszczenia torów kolejowych od zasp śnieżnych.

Dz.U.1919.87.477 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Postępowanie uproszczone w sprawach o zbrodnie i występki na ziemiach b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1919.87.473 | ustawa z dnia 21 października 1919 r. | Akt utracił moc

Wiek pełnoletności w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1919.87.472 | ustawa z dnia 21 października 1919 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie obrotu sianem i zaopatrzenie armji w siano.

Dz.U.1919.86.471 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r.

Dz.U.1919.86.470 | ustawa z dnia 28 października 1919 r. | Akt jednorazowy

Taryfa ulgowa dla drzewa budulcowego na szlakach polskich kolei państwowych w Małopolsce i na Śląsku.

Dz.U.1919.86.468 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Zmiana postanowienia §81 Regulamin Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1919.85.466 | rozporządzenie z dnia 29 października 1919 r. | Akt jednorazowy

Skrócenie terminu przechowywania ładunków węgla kamiennego i drzewa opałowego na stacjach Warszawskiego węzła.

Dz.U.1919.85.465 | rozporządzenie z dnia 25 października 1919 r. | Akt utracił moc

Organizacja statystyki administracyjnej.

Dz.U.1919.85.464 | ustawa z dnia 21 października 1919 r. | Akt utracił moc

Przymusowy wykup monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nie przerobionym.

Dz.U.1919.84.463 | ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

Dz.U.1919.83.462 | rozporządzenie z dnia 30 października 1919 r. | Akt utracił moc

Zniesienie należności za przewóz towarów od granicy pod Suchąhorą do Suchejhory lub naodwrót.

Dz.U.1919.83.460 | rozporządzenie z dnia 17 października 1919 r. | Akt jednorazowy

Dalsze przedłużenie terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem.

Dz.U.1919.83.459 | rozporządzenie z dnia 15 października 1919 r. | Akt utracił moc

Zniesienie należności za przewóz towarów od granicy pod Leluchowem do Orłowa lub naodwrót.

Dz.U.1919.83.458 | rozporządzenie z dnia 15 października 1919 r. | Akt jednorazowy

Bezpośrednia komunikacja towarowa między stacjami kolei polskich i austrjackich.

Dz.U.1919.83.456 | rozporządzenie z dnia 15 października 1919 r. | Akt utracił moc

Bezpośrednia komunikacja towarowa między stacjami kolei polskich i czesko-słowackich.

Dz.U.1919.83.455 | rozporządzenie z dnia 15 października 1919 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie dodatkowe o zastosowaniu w przemyśle cukrowniczym dekretu z dnia 23/XI.1918 r. o 8-mio godzinnym dniu pracy.

Dz.U.1919.83.453 | rozporządzenie z dnia 10 października 1919 r. | Akt jednorazowy

Zmiana terminu do pobierania podatku zasadniczego od zwierząt domowych.

Dz.U.1919.83.452 | rozporządzenie z dnia 29 września 1919 r. | Akt jednorazowy

Zakaz polowania na kuropatwy w sezonie 1919/1920 r.

Dz.U.1919.82.451 | rozporządzenie z dnia 11 października 1919 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie stacji Granica z wewnętrznej taryfy towarowej austrjackich kolei państwowych.

Dz.U.1919.82.449 | rozporządzenie z dnia 4 października 1919 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu poza granice Polski koni pełnej krwi angielskiej.

Dz.U.1919.82.448 | rozporządzenie z dnia 29 września 1919 r. | Akt utracił moc

Zarząd stadnin państwowych.

Dz.U.1919.82.447 | rozporządzenie z dnia 16 września 1919 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem.

Dz.U.1919.81.446 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1919 r. | Akt jednorazowy

Zmiana postanowienia § 81 Regulamin Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1919.80.445 | rozporządzenie z dnia 30 września 1919 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie wolności od opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1919.78.442 | rozporządzenie z dnia 5 września 1919 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.

Dz.U.1919.78.441 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie osiowego (postojowego) w obrębie Dyrekcji Radomskiej.

Dz.U.1919.77.440 | rozporządzenie z dnia 6 września 1919 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz przebudowy węzła kolejowego warszawskiego.

Dz.U.1919.77.439 | dekret z dnia 2 września 1919 r. | Akt indywidualny

Zniesienie miejscowej taryfy węglowej dla Małopolski i Śląska.

Dz.U.1919.76.438 | rozporządzenie z dnia 9 września 1919 r. | Akt jednorazowy

Zmiana postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1919.76.437 | rozporządzenie z dnia 4 września 1919 r. | Akt jednorazowy

Rozpoczęcie czynności Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1919.75.435 | uchwała z dnia 28 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Krakowie.

Dz.U.1919.75.434 | uchwała z dnia 28 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Ustrój i czynności Prokuratorji Generalnej.

Dz.U.1919.75.433 | uchwała z dnia 28 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenia treści lekarskiej.

Dz.U.1919.74.432 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Legalne jednostki miar, dozwolone do dalszego tymczasowego używania.

Dz.U.1919.74.430 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Statut Urzędów Miar.

Dz.U.1919.74.429 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Przenoszenie własności nieruchomości ziemskich.

Dz.U.1919.73.428 | rozporządzenie z dnia 1 września 1919 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pisarzy gminnych i ich pomocników na obszarze byłego zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1919.72.427 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa organizacja powiatowych władz administracyjnych i instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1919.72.426 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowego Funduszu Mieszkaniowego.

Dz.U.1919.72.424 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Dobra donacyjne.

Dz.U.1919.72.423 | ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego.

Dz.U.1919.71.421 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Organizacja Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku.

Dz.U.1919.71.420 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryf kolejowych w Malopolsce i na Śląsku.

Dz.U.1919.70.419 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Godła i barwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1919.69.416 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Sekwestr zbiorników i cystern naftowych.

Dz.U.1919.68.414 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za przewóz osób, psów i bagażu na kolei lokalnej Lwów (Kleparów) - Jaworów.

Dz.U.1919.67.413 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Ulgi dla aplikantów zawodów prawniczych, którym służba wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji.

Dz.U.1919.67.412 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1919 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Zarządu Stadnin Państwowych.

Dz.U.1919.67.411 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Order wojskowy "Virtuti Militari".

Dz.U.1919.67.409 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Powołanie aptekarzy do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.1919.67.408 | ustawa z dnia 28 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie mszycy wełnistej (krwistej).

Dz.U.1919.67.407 | ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Utracone tytuły na okaziciela.

Dz.U.1919.67.406 | ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Ustawa o połączeniu obszarów dworskich z gminami, obowiązująca na terytorjum b. Galicji.

Dz.U.1919.67.404 | ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Zmiana postanowień galicyjskiej ustawy gminnej, obowiązującej na terytorjum b. Galicji.

Dz.U.1919.67.403 | ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie.

Dz.U.1919.67.402 | ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1919.66.400 | ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Ustalenie starszeństwa i nadanie stopni oficerskich w wojsku polskiem.

Dz. Praw P. Pol.1919.65.399 | ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc