Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.86.587

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1925 r.

USTAWA
z dnia 15 lipca 1925 r.
w sprawie ratyfikacji układu handlowego (modus vivendi) pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemu Ameryki Północnej, zawartego dnia 10 lutego 1925 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Wyraża się zgodą na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji układu handlowego (modus vivendi) pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej, zawartego dnia 10 lutego 1925 r. w drodze wymiany odnośnych not między Poselstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie a Departamentem Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych. Wykonanie postanowień samego układu handlowego poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu i Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami z tem, że postanowienia tego układu handlowego winny mieć zastosowanie od dnia 10 lutego 1925 r.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.