Law Journal

Podwyższenie opłat za telegramy zagraniczne.

Dz.U.1920.24.146 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Organizacja odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek.

Dz.U.1920.24.143 | ustawa z dnia 2 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny.

Dz.U.1920.23.141 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na przejazd w klasie I kolejami w b. dzielnicy Pruskiej.

Dz.U.1920.23.139 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1920 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie norm podatku zasadniczego od zwierząt domowych na rok 1920.

Dz.U.1920.23.138 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Zmiana oceny formularzy listów przewozowych.

Dz.U.1920.23.137 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1920 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza Ministerstwa Zdrowia Publicznego do walki z epidemjami.

Dz.U.1920.23.134 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Organizacja Policji Państwowej, pełniącej służbę na drogach wodnych.

Dz.U.1920.23.132 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Zastępstwo niekoncesjonowanych zakładów ubezpieczeniowych.

Dz.U.1920.23.131 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cennika skór gotowych.

Dz.U.1920.23.130 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cennika na skóry surowe.

Dz.U.1920.23.129 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowego Urzędu naftowego.

Dz.U.1920.23.128 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Budowa linji kolejowej Sierpc - Brodnica.

Dz.U.1920.23.126 | ustawa z dnia 2 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny.

Dz.U.1920.22.124 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku osobistych świadczeń wojennych dla zabezpieczenia ruchu Elektrowni Warszawskiej.

Dz.U.1920.22.123 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie godzin otwarcia teatrów i t. d.

Dz.U.1920.22.122 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny.

Dz.U.1920.21.121 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Obowiązek podawania danych, dotyczących zakładów przemysłowych, przerabiających produkty rolne.

Dz.U.1920.21.119 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Rejestracja i kontrola fabryk maszyn do wyrobu gilz papierosowych na obszarze byłej okupacji niemieckiej.

Dz.U.1920.21.117 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920.

Dz.U.1920.21.115 | ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Lwowskiej Filji Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem.

Dz.U.1920.21.114 | ustawa z dnia 24 lutego 1920 r. | Akt indywidualny

Uzupełniające wybory do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego.

Dz.U.1920.20.112 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Podział Województwa Pomorskiego na okręgi wyborcze.

Dz.U.1920.20.111 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Opłaty w pociągach ekspresowych Paryż-Warszawa.

Dz.U.1920.20.110 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Powołanie do życia Powiatowej Komisji Pomocy dla bezrobotnych w m. Lublinie.

Dz.U.1920.20.109 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Przymusowy wykup ziemniaków na obszarach b. zaboru rosyjskiego i b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1920.20.108 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa organizacja władzy administracyjnej I instancji w miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie.

Dz.U.1920.20.106 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Przyznanie osobom wojskowym nadzwyczajnych dodatków drożyźnianych.

Dz.U.1920.20.105 | ustawa z dnia 20 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Kary za pogwałcenie przepisów, dotyczących powszechnego obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.1920.20.104 | ustawa z dnia 20 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie przypadków zachorowania na grypę połączoną z zapaleniem płuc lub opłucnej.

Dz.U.1920.19.103 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzanie stowarzyszeń spożywczych.

Dz.U.1920.19.101 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Przepisy wykonawcze do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.

Dz.U.1920.19.100 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Płacenie cła od niektórych towarów w złocie.

Dz.U.1920.19.98 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Włączenie urzędów konserwatorskich w skład urzędów wojewódzkich.

Dz.U.1920.19.97 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Przejęcie administracji kolejnictwa na ziemiach b. dzielnicy pruskiej przez Ministerstwo Kolei Żelaznych.

Dz.U.1920.19.95 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Zaliczanie osad wiejskich w poczet miast oraz zmiana granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1920.19.92 | ustawa z dnia 20 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Ustawa tymczasowa o rewizji wewnętrznej kotłów parowozowych.

Dz.U.1920.19.90 | ustawa z dnia 18 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Przymusowy wykup: bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów.

Dz.U.1920.18.89 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Dalsza emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Dz.U.1920.17.85 | ustawa z dnia 13 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie Uchwały Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. (Dz. Praw z 1919 r. Nr 19, poz. 226).

Dz.U.1920.17.84 | uchwała z dnia 13 lutego 1920 r. | Akt jednorazowy

Przepisy Przewozowe, obowiązujące na kolejach polskich.

Dz.U.1920.16.82 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Przepis wprowadczy do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. "O tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych".

Dz.U.1920.15.80 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1920 r. | Akt jednorazowy

Opłaty w pociągach ekspresowych z Paryża do Warszawy.

Dz.U.1920.14.79 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Opłaty za przewóz podróżnych i bagażu w bezpośrednim pociągu pośpiesznym z Warszawy do Gdańska.

Dz.U.1920.14.78 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Instrukcja dla Komisji Państwowego Funduszu Mieszkaniowego.

Dz.U.1920.14.77 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryf na polskiej części uprz. kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Dz.U.1920.13.73 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1920 r. | Akt jednorazowy

Nadzwyczajne zarządzenia celem zwalczania chorób zakaźnych.

Dz.U.1920.13.71 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Organizacja Powiatowych Komisji pomocy dla bezrobotnych.

Dz.U.1920.13.70 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Taryfy i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach państwowych okręgu Wileńskiego.

Dz.U.1920.13.69 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Przepisy kolejowe ajencji celnych.

Dz.U.1920.12.67 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny.

Dz.U.1920.11.64 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Powołanie Nadzwyczajnego Komisarza Ministerstwa Zdrowia Publicznego dla zwalczania chorób zakaźnych w Małopolsce.

Dz.U.1920.11.63 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1919 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku.

Dz.U.1920.11.60 | ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc

Przymusowy wykup żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż.

Dz.U.1920.10.58 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1920 r. | Akt utracił moc