Law Journal

Zmiana granic gminy wiejskiej Krążkowy - w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.27.173 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Samoistny podatek wyrównawczy dla gmin wiejskich.

Dz.U.1931.27.172 | ustawa z dnia 20 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Opłata od kart do gry.

Dz.U.1931.27.171 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do udzielenia pożyczki Państwowemu Funduszowi Drogowemu.

Dz.U.1931.27.169 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Dz.U.1931.27.168 | ustawa z dnia 17 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie i Włocławku.

Dz.U.1931.26.166 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana cła przywozowego od zapałek, zapalniczek i kamieni do zapalniczek.

Dz.U.1931.26.165 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Zwrot ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dz.U.1931.26.164 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Mszano w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.26.163 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Kuźnica Kącka w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.26.162 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Korytnica w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.26.161 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Dziekanowice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.26.160 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Brzoza w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.26.158 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Baszyny w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.26.157 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Hutnawieś w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.26.156 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego.

Dz.U.1931.26.155 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt jednorazowy

Powołanie urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.

Dz.U.1931.26.154 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

Dz.U.1931.25.150 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe.

Dz.U.1931.24.146 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1931 r. | Akt jednorazowy

Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie i inwalidzkie komisje odwoławcze.

Dz.U.1931.24.143 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej. Paryż.1925.11.27.

Dz.U.1931.24.140 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie prowizorjum budżetowego na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r.

Dz.U.1931.24.139 | ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Pobór 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Dz.U.1931.23.138 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.

Dz.U.1931.23.136 | ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Państwowy Fundusz Eksportowy.

Dz.U.1931.23.135 | ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 1930 r. o wykonywaniu rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1931.22.134 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Konwencja dotycząca eksploatacji handlowych linij powietrznych. Warszawa.1930.08.02.

Dz.U.1931.22.131 | umowa międzynarodowa z dnia 2 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.

Dz.U.1931.22.130 | ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Wesołówka i Ludwikówka w powiecie i województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1931.21.128 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U.1931.21.126 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie rówieńskim w okręgu sądu okręgowego w Równem.

Dz.U.1931.21.125 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i oznaki służbowe urzędników władz górniczych.

Dz.U.1931.21.124 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Gryżyna w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.21.123 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na mace.

Dz.U.1931.20.122 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe od drewna.

Dz.U.1931.20.120 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Traktat o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu. Warszawa.1929.12.31.

Dz.U.1931.20.118 | umowa międzynarodowa z dnia 31 grudnia 1929 r. | Akt obowiązujący

Pobór rekruta w 1931 roku.

Dz.U.1931.20.112 | ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ Polsko-Niemiecki w sprawie kas oszczędności. Berlin.1928.12.14.

Dz.U.1931.19.108 | umowa międzynarodowa z dnia 14 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Polsko-Niemiecki Układ waloryzacyjny. Berlin.1928.07.05.

Dz.U.1931.19.106 | umowa międzynarodowa z dnia 5 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej.

Dz.U.1931.18.102 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.18.101 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzanie (przywóz) i przeprowadzanie (przewóz) z zagranicy psów i kotów.

Dz.U.1931.18.99 | rozporządzenie z dnia 10 września 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów okręgowych w Grodnie, Nowogródku i Wilnie.

Dz.U.1931.18.97 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Wysokie-Mazowieckie w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem.

Dz.U.1931.17.96 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem.

Dz.U.1931.17.95 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.17.94 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Żelazno w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.17.93 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Lisewo w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.17.92 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Podlaski Wysokie w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.17.91 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 1930 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1931.16.85 | obwieszczenie z dnia 29 stycznia 1931 r. | Akt jednorazowy