Ustalenie na rok 1938 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.9.56

Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1938 r.
o ustaleniu na rok 1938 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Na podstawie art. 19 cz. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) oraz art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 114, poz. 973) zarządza się co następuje:
Ustalony w § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 75) plan parcelacyjny na rok 1938 dla gruntów prywatnych został w województwach: kieleckim, lubelskim, białostockim, wileńskim, nowogródzkim, poleskim, wołyńskim, tarnopolskim, stanisławowskim i lwowskim wykonany w całości przez rozparcelowanie niezbędnej dla pokrycia planu ilości gruntów prywatnych, wobec czego nie ma podstawy do poddania przymusowemu wykupowi na mocy art. 19 cz. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) nieruchomości ziemskich położonych na terenie wymienionych województw.
Ustalony w § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 75) plan parcelacyjny na rok 1938 dla gruntów prywatnych został w województwach: warszawskim, łódzkim, krakowskim, poznańskim i pomorskim wykonany częściowo, wobec czego niezbędna dla pokrycia planu ilość gruntów prywatnych:
1.038hawwojewództwiewarszawskim,
1.003"""łódzkim,
538"""krakowskim,
22.540"""poznańskim,
13.659"""pomorskim,

ogółem 38.778 ha zostaje poddana przymusowemu wykupowi na mocy art. 19 cz. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.

Mianowicie obowiązkowi parcelacyjnemu ze skutkami przewidzianymi w powołanej ustawie podlegają obszary z następujących nieruchomości ziemskich:

w województwie warszawskim:

w powiecie błońskim:

1)
145 ha z nieruchomości: Józefów, Krosna, Paulinów i Jakubówek stanowiących własność Tow. Akc. Fabryk Cukru i Rafinerii Józefów;

w powiecie kutnowskim:

2)
85 ha z nieruchomości Orłów stanowiącej własność Tow. Akc. Cukrowni Młynów;

w powiecie płońskim:

3)
233 ha z nieruchomości Radzymin - Radzyminek stanowiącej własność Stefana Jaworowskiego;

w powiecie rypińskim:

4)
140 ha z nieruchomości Radziki Wielkie stanowiącej własność Maurycego, Izydora i Jakóba Konów oraz spadkobierców Abrama - Hersza vel Hermana Kona;
5)
120 ha z nieruchomości Piórkowo stanowiącej własność Anny - Huldy, Ernesta - Erwina, Hansa i Kurta Rieboldów;
6)
80 ha z nieruchomości Dąbrówka stanowiącej własność Estery - Liby vel Stelli Lesmanowej, Rebeki vel Ireny Chmielnickiej, Heleny Bergsonowej i Debory vel Dory Sajczykowej;

w powiecie sochaczewskim:

7)
125 ha z nieruchomości Brochów stanowiącej własność Franciszka Zdzisława Malanowskiego;

w powiecie włocławskim:

8)
110 ha z nieruchomości Kobyla Łąka stanowiącej własność Aleksandra Zakrzewskiego;

w województwie łódzkim:

w powiecie konińskim:

9)
85 ha z nieruchomości Kaliska część 1 i 2 stanowiącej własność Gabriela Piekarskiego;
10)
105 ha z nieruchomości Rataje stanowiącej własność Róży i Haliny - Anny Nelken, Ireny - Ryfki Lichtenstein i Marii Urbachowej;
11)
220 ha z nieruchomości Buszkowo stanowiącej własność Jana - Zachariasza Żychlińskiego;

w powiecie radomszczańskim:

12)
443 ha z nieruchomości: Kruszyna, Prusicko, Prusicko Nr I i II, Jacków i Baby A, Jacków i Baby A Nr II, Wikłów i Wólka Prusicka, Wólka Prusicka Nr I, część Wólki Prusickiej zwana Malinie, Broniszew, Broniszew A, Las Klekot, Klekot Nr I, Jamne i Nowa Wieś, Jamne i Nowa Wieś Nr I, Janów albo Posada oraz Grabowa i Grabówka stanowiących własność Stefana - Andrzeja, Stefana i Róży Lubomirskich;

w powiecie tureckim:

13)
150 ha z nieruchomości Chocim stanowiącej własność Henryka Iwańczyka;

w województwie krakowskim:

w powiecie brzeskim:

14)
180 ha z nieruchomości: Więckowice, Grabno i Rudka stanowiących własność Zofii - Marii - Kazimiery, Marii - Apolonii i Adama - Stanisława Jordanów, oraz Łukanowice i Palecznica stanowiących własność Marii Jordanowej;

w powiecie chrzanowskim:

15)
90 ha z nieruchomości: Babice, Jankowice, Kwaczała, Mętków, Rozkochów, Zagórze i Żarki stanowiących własność Krafta Henckel Donnersmarcka;

w powiecie gorlickim:

16)
178 ha z nieruchomości: Kobylanka, Klęczany i Zagórzany stanowiących własność Marii Sobańskiej;

w powiecie krakowskim:

17)
90 ha z nieruchomości Karniów stanowiącej własność Józefy Straszewskiej i spadkobierców Antoniego Gaszyńskiego;

w województwie poznańskim:

w powiecie bydgoskim:

18)
475 ha z nieruchomości Osówiec t. I k. 1 stanowiącej własność Heinricha i Elli Dirlam;

w powiecie bydgoskim i inowrocławskim:

19)
800 ha z nieruchomości: Krąpiewo t. I k. 1 i Rucewo t. I k. 1 stanowiących własność Władysława Hoffmanna;

w powiecie gnieźnieńskim:

20)
430 ha z nieruchomości: Zdziechowa t. I k. 1, Zdziechowa t. I k. 2, Zdziechowa t. II k. 18b i Mączniki t. I k. 7 stanowiących własność Herberta Wendorffa;
21)
1.200 ha z nieruchomości: Zakrzewo t. I wl. 1, Sławno t. I wl. 1, Imiołki t. I wl. 1, Kaminiec t. IV k. 1, 42, Gorzuchowo t. I k. 1, Głębokie t. I stanowiących własność Stanisława Chełmickiego, Głębokie t. III wl. 1 stanowiącej własność Czesława Leitgebera oraz Sławno t. I wl. 3 stanowiącej własność Władysława Fenglera;
22)
170 ha z nieruchomości Arcugowo t. I wl. 1 stanowiącej własność Wacława Rzewuskiego;

w powiecie gostyńskim:

23)
1.025 ha z nieruchomości: Szurkowo t. I stanowiącej własność Adama Czartoryskiego i Sarbinowo t. I k. 1 stanowiącej własność Romana Czartoryskiego;

w powiecie inowrocławskim:

24)
490 ha z nieruchomości: Łojewo t. I wl. 1 i Łojewo t. I wl. 8, 9, 14, 16, 38 stanowiących własność Conrada Gierkego;
25)
220 ha z nieruchomości Latkowo t. I k. 1 stanowiącej własność Cukrowni Wierzchosławickiej Spółka Akcyjna w Wierzchosławicach;

w powiecie inowrocławskim i mogileńskim:

26)
890 ha z nieruchomości Pławin t. I k. 1 i Tuczno t. I wl. 1 stanowiących własność Ryszarda Schreibera, Rycerzewko t. I k. 1 stanowiącej własność Erny Jockisch i Charlotty Schreiber oraz Rybitwy t. I k. 1 i Wielowieś t. III k. 76 stanowiących własność Fritza Schreibera;

w powiecie inowrocławskim i szubińskim:

27)
605 ha z nieruchomości: Będzitowo t. I k. 1, Mamlicz t. I k. 2 i Mamlicz t. X k. 238 stanowiących własność Marcelego Trzebińskiego i Będzitowo t. I k. 23 stanowiącej własność Marcelego, Józefa, Marii, Jana - Zygmunta i Julianny Trzebińskich;

w powiecie jarocińskim:

28)
51 ha z nieruchomości: Raszewy t. I k. 1 stanowiącej własność Michała i Teresy Czarneckich oraz Raszewy t. I wl. 34, 52, Raszewy t. II k. 81 i Brzostków t. I k. 1 stanowiących własność Michała Czarneckiego;

w powiecie kościańskim:

29)
485 ha z nieruchomości: Siekowo, Siekowo wl. 11, 64, 90, 93, 94, 145, Ziemin t. I k. 40, 43 i Kluczewo wl. 103, 460 stanowiących własność Stefana Czarneckiego;

w powiecie mogileńskim:

30)
260 ha z nieruchomości: Lachmirowice t. I wl. 1, Łęg i Racice t. II k. 44 stanowiących własność Karola - Gustawa Hinscha;
31)
945 ha z nieruchomości: Sukowy t. I wl. 1, Baranowo A t. I k. 1 i Słabencin t. I k. 11 stanowiących własność Małgorzaty Heidenhain;
32)
620 ha z nieruchomości: Twierdzyn t. I k. 1, Twierdzyn t. III k. 11 i Kołodziejewko - Twierdzyn t. I k. 3 stanowiących własność Ottona Rotha;
33)
820 ha z nieruchomości: Broniewice k. 1, 3 i Wierzejewice t. I wl. 1 stanowiących własność Marty Tschepe;
34)
380 ha z nieruchomości Szydłowo t. I k. 1 stanowiącej własność Marii Jonas;
35)
310 ha z nieruchomości Jankowo t. I wl. 2 stanowiącej własność Friedricha i Ilsy Rheinbabenów;
36)
260 ha z nieruchomości Różanna t. I k. 1 stanowiącej własność Juliana Schneidera;
37)
550 ha z nieruchomości: Dąbrówka t. I k. 1, Szczeglin t. I k. 1 i Goryszewo t. I wl. 9 stanowiących własność Wernera Borcka;
38)
720 ha z nieruchomości: Krusza Wielka t. I k. 1 i Niemojewko t. I k. 1 stanowiących własność Karola Cordsa;

w powiecie obornickim:

39)
640 ha z nieruchomości: Gorzewo t. I k. 1, Gorzewo t. I k. 3 i Ryczywół k. 20, 267 stanowiących własność Uhlricha Uhlego;
40)
920 ha z nieruchomości: Łukowo, Żerniki i Żerniki t. I k. 1 stanowiących własność Kurta Martiniego;
41)
500 ha z nieruchomości Różnowo stanowiącej własność Hildegardy Jouanne;

w powiecie obornickim i szamotulskim:

42)
1.410 ha z nieruchomości: Obrzycko t. I k. 7 stanowiącej własność Zygmunta - Emeryka - Atanazego - Wilhelma Nałęcz-Raczyńskiego i Niemieczkowo t. I wl. 1 stanowiącej własność Andrzeja - Eugeniusza - Aleksandra - Wilhelma Nałęcz-Raczyńskiego;

w powiecie poznańskim:

43)
700 ha z nieruchomości: Wierzonka t. I wl. 1, Dębogóra t. I k. 10, Skorzęcin t. I k. 4, 6 i Kowalskie Olendry t. I k. 8 stanowiących własność Angeliki Treskow i Kowalskie stanowiącej własność Ingeborgi Detmering;
44)
720 ha z nieruchomości Spławie t. I k. 1 stanowiącej własność Władysława Mycielskiego;
45)
340 ha z nieruchomości Krześlice stanowiącej własność Banku Kwilecki Potocki i S-ka, S-ka Akc. w Poznaniu;
46)
235 ha z nieruchomości Gołuń stanowiącej własność Tadeusza Pągowskiego;
47)
840 ha z nieruchomości: Będlewo t. I wl. 1 i Wronczyn t. I k. 1 stanowiących własność Elżbiety Ledóchowskiej;

w powiecie poznańskim i średzkim:

48)
1.000 ha z nieruchomości: Strzeszyn t. I k. 1 stanowiącej własność Anny - Marii, Hildegardy, Maksa i Elżbiety Jouanne, Jadwigi Kotze, Christy Plessen, Elżbiety, Ruthy i Willfrieda Itzenplitz, Łekno t. III wl. 1, Jeziory Wielkie t. I k. 1, Jeziory Wielkie t. I k. 16, Jaszkowo t. I k. 1, Konstyntynowo t. II k. 12, Józefowo t. I k. 1, Potachy t. I k. 1, Młodzikowice t. I k. 16, 18, Polwica t. I wl. 2 i Polwica t. II k. 38 stanowiących własność Elżbiety Jouanne oraz Pawłowice t. I k. 1 stanowiącej własność Rudolfa Landgrafa;

w powiecie szubińskim:

49)
400 ha z nieruchomości Retkowo t. I k. 1 stanowiącej własność firmy "Vesta", Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia w Poznaniu;
50)
524 ha z nieruchomości: Zalesie t. I k. 1 i Mycielewo t. I k. 5, 6 stanowiących własność Friedy - Leonory Rost;

w powiecie wągrowieckim:

51)
760 ha z nieruchomości Grylewo t. I wl. 1 stanowiącej własność Leona Płacheckiego;

w powiecie wrzesińskim:

52)
340 ha z nieruchomości Sołeczno t. 133 stanowiącej własność Marii Grudzielskiej;

w powiecie wyrzyskim:

53)
400 ha z nieruchomości Tuszkowo t. I wl. 1 stanowiącej własność Rudolfa, Elsbethy, Herberta, Reinholda, Ruth, Rolfa, Eckarta i Ewy Pampe, Ewy Lehmann, Barbary i Ewy Weise;
54)
125 ha z nieruchomości Trzeboń t. I k. 1 stanowiącej własność Karoliny Naworolowej;
55)
400 ha z nieruchomości Rzęskowo t. I wl. 1 stanowiącej własność Anieli, Zofii i Zygmunta Piotrowskich;

w powiecie żnińskim:

56)
115 ha z nieruchomości Podobowice t. I wl. 1 stanowiącej własność Augusta Peschkena;
57)
165 ha z nieruchomości Uścikowo t. I k. 1, 2 stanowiącej własność Paula Wienecke;
58)
300 ha z nieruchomości Słębowo t. I wl. 1 stanowiącej własność Bolesława Kozłowskiego;

w województwie pomorskim:

w powiecie brodnickim:

59)
210 ha z nieruchomości Gorzechówko wl. 18 stanowiącej własność Hansa - Henryka Goertza;
60)
360 ha z nieruchomości: Kruszyny wl. 1, 3, 19, 25, 38, 39, 42, 94, i Brudzawy wl. 140 stanowiących własność Ernesta Weissermela;
61)
190 ha z nieruchomości Małki wl. 6, 30 stanowiącej własność Amandy Schultz;
62)
200 ha z nieruchomości Buczek wl. 5 stanowiącej własność Willego i Amelii Redmann;
63)
340 ha z nieruchomości Słoszewy wl. 1 stanowiącej własność Elżbiety Witzleben;
64)
120 ha z nieruchomości Karczewo wl. 3 stanowiącej własność Henryka Dienera;
65)
310 ha z nieruchomości: Żmijewo wl. 7, 11 i Żmijewko wl. 1 stanowiących własność Kurta Höltzela;
66)
230 ha z nieruchomości: Kuligi wl. 3, 5 i Kantyła wl. 25 stanowiących własność Eryka Abramowskiego;
67)
200 ha z nieruchomości Karbowo wl. 14 stanowiącej własność Wilhelma Lehmanna;
68)
650 ha z nieruchomości Komorowo wl. 1 stanowiącej własność Konstantego Łyskowskiego;
69)
154 ha z nieruchomości Jaguszewice wl. 1 stanowiącej własność Franciszka i Jadwigi Mosakowskich;

w powiecie chełmińskim:

70)
175 ha z nieruchomości Bartlewo wl. 4 stanowiącej własność Jerzego i Olgi Wegnerów;
71)
230 ha z nieruchomości Falęcin wl. 16 stanowiącej własność Karola i Hansa Strebe;
72)
105 ha z nieruchomości Wichorze wl. 74 stanowiącej własność Hansa - Henryka Logi;
73)
145 ha z nieruchomości: Trzebcz wl. 66, Trzebcz Królewski wl. 17, 33, 42, Trzebcz Szlachecki wl. 14 i Trzebczyk wl. 31 stanowiących własność Marii Drohojewskiej, Zofii-Stanisławy-Heleny Łubieńskiej oraz Jana-Marii-Stanisława i Anny-Marii-Stanisławy Ślaskich;
74)
100 ha z nieruchomości Wierzbowo wl. 72 stanowiącej własność Benno Brandesa;

w powiecie chojnickim:

75)
130 ha z nieruchomości Cołdanki wl. 1 stanowiącej własność Adama Wolszlegiera;
76)
110 ha z nieruchomości Lipinica wl. 1 stanowiącej własność Edwarda Jagodzińskiego;

w powiecie działdowskim:

77)
450 ha z nieruchomości Białuty wl. 1 stanowiącej własność Józefa Draheima;
78)
320 ha z nieruchomości Wielkie Koszelewy wl. 5 stanowiącej własność Jana Rudowskiego;
79)
245 ha z nieruchomości Wielka Turza wl. 1 stanowiącej własność Aleksandra Kamińskiego;

w powiecie grudziądzkim:

80)
110 ha z nieruchomości: Widlice i Lisnówko wl. 18, 40 stanowiących własność Ernsta Coellea;
81)
135 ha z nieruchomości Wiktorowo stanowiącej własność Stanisława Szlosowskiego;
82)
120 ha z nieruchomości Salno stanowiącej własność Waltera Osmana;
83)
135 ha z nieruchomości Zakrzewo stanowiącej własność Bertholda - Eugen - Detlef Henniga;
84)
135 ha z nieruchomości: Mędrzyce i Szarnoś stanowiących własność Paula Richarda;

w powiecie kościerskim:

85)
150 ha z nieruchomości Wielki Będomin wl. 1 A stanowiącej własność Waltera Dahlweida;
86)
100 ha z nieruchomości: Dolne Maliki wl. 1 i Górne Maliki wl. 18 stanowiących własność Gerharda Neumanna;
87)
75 ha z nieruchomości: Kiszewski Zamek wl. 4 i Chwarzno wl. 141 stanowiących własność Heinza Raykowskiego;

w powiecie lubawskim:

88)
235 ha z nieruchomości: Szczepankowo wl. 5 i Łążyn wl. 23, 79 stanowiących własność Kurta Orloviusa;
89)
175 ha z nieruchomości: Lubstyn wl. 1 i Wałdyki wl. 133 stanowiących własność Franciszka Orloviusa;
90)
290 ha z nieruchomości Bagno wl. 1 stanowiącej własność Augusta Richtera;
91)
410 ha z nieruchomości: Linowiec wl. 8, 32 i Wenecja wl. 5 stanowiących własność Marii - Kazimiery Sass Jaworskiej, Zofii - Marii - Franciszki Lambert, Feliksa - Donata - Kazimierza i Władysława - Jana Kaweczyńskich;

w powiecie morskim:

92)
155 ha z nieruchomości Tyłowo wl. 3, 10 stanowiącej własność Georga Frieboese;

w powiecie sępoleńskim:

93)
130 ha z nieruchomości Witkowo wl. 107 stanowiącej własność Hansa Hilgendorfa;

w powiecie świeckim:

94)
155 ha z nieruchomości Budyń wl. 21 stanowiącej własność Herty - Emilii - Klary Kattner;
95)
195 ha z nieruchomości Lubochin wl. 111 stanowiącej własność Rosy Plehn;
96)
145 ha z nieruchomości Luszkowo wl. 233 stanowiącej własność Kurta Miske;
97)
310 ha z nieruchomości Szewno wl. 2 stanowiącej własność Oskara Mende;
98)
195 ha z nieruchomości Wery wl. 183 stanowiącej własność Karola Ehlerta;
99)
185 ha z nieruchomości Bąkowo wl. 1, 7 stanowiącej własność Fryderyka Gerlicha;

100) 110 ha z nieruchomości Rożanna wl. 1 stanowiącej własność Mieczysława Kamrowskiego;

w powiecie tczewskim;

101) 435 ha z nieruchomości: Waćmierz wl. 1 i Waćmierek wl. 1 stanowiących własność Gertrudy Kries;

102) 105 ha z nieruchomości Mały Garc wl. 1 stanowiącej własność Cezarego i Natalii Radzymińskich;

103) 310 ha z nieruchomości Cierzpice wl. 1 stanowiącej własność Kazimierza Ciążyńskiego;

w powiecie toruńskim:

104) 250 ha z nieruchomości: Cichoradz wl. 1 i Gierkowo wl. 1 stanowiących własność Ludolfa Alvenslebena;

105) 440 ha z nieruchomości: Mirakowo wl. 1, Grodno wl. 2, Lipowiec wl. 15 i Stare Kamionki wl. 20 stanowiących własność Stanisława Działowskiego;

106) 255 ha z nieruchomości: Zęgwirt wl. 1 i Browina wl. 1 stanowiących własność Fryderyka Klussmanna;

107) 615 ha z nieruchomości: Wybcz wl. 1 A i Wybczyk wl. 1, 3 stanowiących własność Horsta Parparta;

108) 215 ha z nieruchomości Głuchowo wl. 20 stanowiącej własność Gebharda - Jana Alvenslebena;

109) 135 ha z nieruchomości Gronówko wl. 3 stanowiącej własność Józefa Brzuszkiewicza;

w powiecie tucholskim:

110) 445 ha z nieruchomości: Wieszczyce wl. 1, 2 i Kęsowo wl. 6 stanowiących własność Waltera Wehra;

111) 130 ha z nieruchomości Mała Komorza wl. 1 stanowiącej własność Stanisława Janta Połczyńskiego;

w powiecie wąbrzeskim:

112) 165 ha z nieruchomości: Nowa Wieś wl. 1 i Nowy Młyn wl. 4 stanowiących własność Władysława Prabuckiego;

113) 230 ha z nieruchomości Szewy wl. 1 stanowiącej własność Alfonsa Górskiego;

114) 375 ha z nieruchomości Elzanowo wl. 1 stanowiącej własność Felicji Iwanowskiej;

115) 160 ha z nieruchomości Chełmonie wl. 1a stanowiącej własność Jadwigi Troitzsch;

116) 255 ha z nieruchomości: Galczewko wl. 1 i Galczewo wl. 5, 26 stanowiących własność Karola Schmelzera;

117) 210 ha z nieruchomości Kurkocin wl. 65 stanowiącej własność Waltera Fischera;

118) 305 ha z nieruchomości Niedźwiedź wl. 1 stanowiącej własność Leszka Mieczkowskiego.

Oznaczone w § 2 obszary ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu, o ile wykonanie wykazu imiennego uszczupliłoby uprawnienia właścicieli wynikające z przepisów art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o wyłączeniu gruntów na cele gospodarstwa leśnego (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 203).
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.