Zmiana taryfy na wyroby tytoniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.88.636

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 13 grudnia 1937 r.
o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.

Na podstawie art. 8 i 17 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617) zarządzam co następuje:
W cenniku załączonym do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe (Dz. U. R. P. Nr 119, poz. 978) wprowadza się zmiany następujące:

W punkcie II 1 w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 6 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 470) skreśla się wyraz "Balto" a po wyrazach "Gitanes Maryland 10 gr" dodaje się wyrazy "Balto 9 gr".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.