Ratyfikacja projektu konwencji z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.3.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 1938 r.

USTAWA
z dnia 8 stycznia 1938 r.
o ratyfikacji projektu konwencji z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji projektu konwencji w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętego dnia 22 czerwca 1935 r. na XIX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji - Ministrowi Opieki Społecznej w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.