Zm.: rozporządzenie z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.7.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 stycznia 1938 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.

Na podstawie art. 5 pkt 1 i art. 149 prawa o notariacie z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 609) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 686) ust. 1 § 9 otrzymuje brzmienie:

"Pieczęcie notariuszów i zastępców notariuszów, które z powodu zniszczenia, uszkodzenia albo ustania urzędowania notariusza lub zastępcy notariusza nie mogą być nadal używane, należy niezwłocznie przesłać do archiwum notarialnego, tam uczynić niezdatnymi do użycia przez przepiłowanie na krzyż, nie przeszkadzające rozpoznaniu kształtów orła państwowego i odczytaniu napisu i w tym stanie je przechowywać".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.