Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.6.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 1938 r.
o ustaleniu właściwości terytorialnej i siedzib izb skarbowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, poz. 499) zarządza się co następuje:
§  1. Ustala się właściwość terytorialną izb skarbowych oraz oznacza się ich siedziby zgodnie z wykazem, dołączonym do rozporządzenia niniejszego.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.

Równocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy w sprawie unormowanej rozporządzeniem niniejszym.

ZAŁĄCZNIK 

L. p.NazwaSiedzibaWłaściwość terytorialna
1.Izba Skarbowa w BiałymstokuBiałystokwojewództwo białostockie
2. " " Brześciu n. B.Brześć n. B. " poleskie
3. " " GrudziądzuGrudziądz " pomorskie
4. " " KielcachKielce " kieleckie
5. " " KrakowieKraków " krakowskie
6. " " LublinieLublin " lubelskie
7. " " LwowieLwów " lwowskie i tarnopolskie
8. " " ŁodziŁódź " łódzkie
9. " " ŁuckuŁuck " wołyńskie
10. " " NowogródkuNowogródek " nowogródzkie
11. " " PoznaniuPoznań " poznańskie
12. " " StanisławowieStanisławów " stanisławowskie
13. " " Grodzka w WarszawieWarszawa miasto Warszawa
14. " " Okręgowa w Warszawie "województwo warszawskie
15. " " w WilnieWilno " wileńskie