Wprowadzenie w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.6.36

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 14 stycznia 1938 r.
o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

Na podstawie art. 15 ust. (3) ustawy z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 349) oraz w związku z ustawą śląską z dnia 15 czerwca 1936 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec (Dz. U. Śl. Nr 16, poz. 28) zarządzam co następuje:
Przepisy art. 6 - 11, 12 ust. (1) pkt 1 i ust. (2) ustawy z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 349) wchodzą w życie:
1)
w zastosowaniu do bydła na obszarze:

gmin: Chodów, Gruszów, Igołomia, Iwanowice, Klimontów, Kowala, Kozłów, Książ Wielki, Michałowice, Niedźwiedź, Nieszków, Pałecznica, Racławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Tczyca, Wawrzeńczyce, Wielko-Zagórze, Miechów, Proszowice i Słomniki w powiecie miechowskim,

gmin: Obrazów, Samborzec, Sandomierz i Zawichost w powiecie sandomierskim,

gmin: Łubnice i Pacanów w powiecie stopnickim oraz

gmin: Koziegłowy, Koziegłówki, Pińczyce i Rudnik Wielki w powiecie zawierciańskim - w województwie kieleckim;

miasta Lublina - w województwie lubelskim;

gmin: Brudzew, Ceków, Chocz, Koźminek, Strzałków i Zbiersk w powiecie kaliskim,

gmin: Ciążeń, Golina, Lądek, Młodojewo i Sławoszewek w powiecie konińskim,

gmin: Babice, Bełdów, Brużyca-Wielka, Lućmierz i Puczniew w powiecie łódzkim oraz

gmin: Gruszczyce, Szadek, Zadzim i Złoczew w powiecie sieradzkim - w województwie łódzkim;

gminy Darewo w powiecie baranowickim,

gmin: Howeźna, Hrycewicze, Kleck, Siniawka i Zaostrowiecze w powiecie nieświeskim oraz

gmin: Korelicze, Kuszelewo, Nowogródek, Poczapowo i Rajca w powiecie nowogródzkim - w województwie nowogródzkim;

powiatów: chojnickiego i lubawskiego - w województwie pomorskim;

powiatów: czarnkowskiego i obornickiego oraz

gmin: Gębice, Kruszwica (wiejskiej i miejskiej), Strzelno-Południe, Strzelno i Trzemeszno (wiejskiej i miejskiej) w powiecie mogileńskim - w województwie poznańskim;

powiatu lublinieckiego - w województwie śląskim;

powiatu gostynińskiego,

gminy Jednorożec w powiecie przasnyskim oraz

gmin: Lubania, Regnów i Stara Wieś w powiecie rawsko-mazowieckim - w województwie warszawskim;

gmin: Leonpol i Miory w powiecie brasławskim,

gminy Plissa w powiecie dziśnieńskim,

gminy Duniłowicze w powiecie postawskim,

gmin: Wiszniew i Żodziszki w powiecie wilejskim oraz

miasta Wilna - w województwie wileńskim;

2)
w zastosowaniu do trzody chlewnej na obszarze:

powiatu wysoko-mazowieckiego - w województwie białostockim;

gmin: Obrazów, Samborzec, Sandomierz i Zawichost w powiecie sandomierskim - w województwie kieleckim;

powiatów: myślenickiego i wadowickiego - w województwie krakowskim;

powiatu mościskiego - w województwie lwowskim oraz

powiatu lublinieckiego - w województwie śląskim;

3)
w zastosowaniu do owiec na obszarze:

powiatów: łomżyńskiego i wysoko-mazowieckiego - w województwie białostockim;

gmin: Obrazów, Samborzec, Sandomierz i Zawichost w powiecie sandomierskim - w województwie kieleckim;

powiatów: krośnieńskiego, leskiego i turczańskiego - w województwie lwowskim;

gmin: Dobromyśl i Ostrów w powiecie baranowickim,

gmin: Dokudowo i Iwie w powiecie lidzkim oraz

gminy Byteń w powiecie słonimskim - w województwie nowogródzkim;

gminy Rzeczyca w powiecie rawsko-mazowieckim - w województwie warszawskim;

gminy Słoboda Zośniańska w powiecie postawskim oraz

gmin: Gierwiaty, Niemenczyn i Worniany w powiecie wileńsko-trockim - w województwie wileńskim.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1938 r.