Złożenie przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.8.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 grudnia 1937 r.
w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu art. 91 konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 103, poz. 866), zostały złożone w Bernie w archiwach Rządu Szwajcarskiego w imieniu Rządu Czeskosłowackiego dnia 12 października 1937 r., i w imieniu Rządu Bułgarskiego dnia 13 października 1937 r., dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji.