Law Journal

Utworzenie okręgowych komisyj konserwatorskich.

Dz.U.1931.16.84 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1931.16.83 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt indywidualny

Pobór 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Dz.U.1931.16.82 | ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów tymczasowych o używaniu materjałów wybuchowych przy robotach górniczych.

Dz.U.1931.15.75 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.15.74 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1931 r. | Akt jednorazowy

Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dz.U.1931.15.72 | umowa międzynarodowa z dnia 12 kwietnia 1930 r. | Akt obowiązujący

Zaszeregowanie stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia.

Dz.U.1931.14.68 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie zamojskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.

Dz.U.1931.14.67 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U.1931.14.65 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu sądu grodzkiego w Miechowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1931.14.64 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie na rok 1931 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1931.13.62 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia z dnia 23 czerwca 1923 r. o czasie pracy w zakładach handlowych.

Dz.U.1931.13.61 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1931 r. | Akt jednorazowy

Zaliczenie miast Borszczowa i Mielnicy do właściwych klas czynszowych.

Dz.U.1931.13.60 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Chile-Polska. Traktat koncyljacyjny. Santiago de Chile.1929.10.19.

Dz.U.1931.13.58 | umowa międzynarodowa z dnia 19 października 1929 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1932.

Dz.U.1931.12.56 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1930/31.

Dz.U.1931.11.52 | ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U.1931.10.51 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Towarzystwa Italo-Radio do międzynarodowej konwencji telegraficznej podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r.

Dz.U.1931.9.48 | oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1930 r. | Akt jednorazowy

Zaciągnięcie 6 1/2 % pożyczki zagranicznej.

Dz.U.1931.9.46 | ustawa z dnia 26 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Monopol zapałczany.

Dz.U.1931.9.45 | ustawa z dnia 30 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dz.U.1931.8.44 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1931 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dz.U.1931.8.43 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.

Dz.U.1931.7.40 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Wymiar samoistnego podatku komunalnego od gruntów państwowych.

Dz.U.1931.7.38 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Wyrzysk w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.7.37 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Widzim w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.7.36 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.7.35 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Włoszczowy w powiecie włoszczowskim, województwie kieleckim.

Dz.U.1931.7.34 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Państwowa pomoc lekarska dla wojskowych zawodowych, ich rodzin, oraz emerytów.

Dz.U.1931.7.32 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy pocztowej.

Dz.U.1931.6.31 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Wydawanie z aptek środków lekarskich.

Dz.U.1931.6.30 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów ziemskich.

Dz.U.1931.6.29 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Urzędowi Morskiemu spraw budowy portu w Gdyni.

Dz.U.1931.6.28 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na orzechy ziemne łuszczone i nasiona słonecznikowe (ziarnka słonecznikowe).

Dz.U.1931.4.24 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1931 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30 września 1931 r.

Dz.U.1931.4.23 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Konwencja w sprawie niewolnictwa. Genewa.1926.09.25.

Dz.U.1931.4.21 | umowa międzynarodowa z dnia 25 września 1926 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o emigracji.

Dz.U.1931.3.20 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1931 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie radomszczańskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U.1931.3.19 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie piotrkowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U.1931.3.18 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Uprawa tytoniu w roku 1931.

Dz.U.1931.3.15 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Austrji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dz.U.1931.2.14 | oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1930 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów powiatowych w powiecie stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1931.2.12 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów powiatowych w powiecie prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U.1931.2.11 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów powiatowych w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1931.2.10 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Dylewo, Myszyniec, Nasiadki i Wach w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem.

Dz.U.1931.2.9 | rozporządzenie z dnia 13 października 1930 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia wojewodów i starostów do udzielania urlopów podwładnym funkcjonarjuszom państwowym.

Dz.U.1931.2.7 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Żandarmerja.

Dz.U.1931.2.6 | dekret z dnia 12 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.

Dz.U.1931.1.4 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.

Dz.U.1931.1.3 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie silników spalinowych.

Dz.U.1931.1.2 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1930.94.739 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1930.94.738 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na szproty i kilki.

Dz.U.1930.94.735 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Opłata stemplowa od obrotu papierów wartościowych.

Dz.U.1930.94.734 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1930/1931 r.

Dz.U.1930.94.733 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc