Law Journal

Dodatkowe kredyty na rok 1930/31.

Dz.U.1931.36.264 | ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1929/30.

Dz.U.1931.36.263 | ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1928/29.

Dz.U.1931.35.262 | ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1927/28.

Dz.U.1931.35.261 | ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe ustalenie cen papierosów odnikotynizowanych.

Dz.U.1931.34.258 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.34.257 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1931 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie obszaru dworskiego Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.256 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Maciejew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.255 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Kobierno w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.254 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Głogowa w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.252 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Dzielice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.251 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Dąbrowa Krotoszyńska w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.250 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Cieśle Małe w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.249 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszarów dworskich Budy i Zielonagóra w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.34.248 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Zanoteć i Zuławka w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.247 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Wydartowo w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.246 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Pieruchy i Pieruszyczki w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.244 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Mały Wełcz w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.34.243 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Łobez w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.242 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Ludomki w powiecie obornickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.241 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Golinka w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.34.240 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie powiatu turczańskiego z województwa stanisławowskiego.

Dz.U.1931.34.238 | ustawa z dnia 20 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Gać i Węgrowo Niemieckie w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.33.237 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry.

Dz.U.1931.32.234 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na owomaltynę.

Dz.U.1931.32.233 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Cofnięcie dodatków, przewidzianych w ustawie skarbowej z dnia 21 marca 1931 r.

Dz.U.1931.32.232 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Traktat gwarancyjny między Polską a Rumunją. Genewa.1931.01.15.

Dz.U.1931.32.230 | umowa międzynarodowa z dnia 15 stycznia 1931 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi i Radomiu.

Dz.U.1931.31.222 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziału handlowego w sądzie okręgowym w Tarnowie.

Dz.U.1931.31.220 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Traktat handlowy i nawigacyjny. Ryga.1929.02.12.

Dz.U.1931.31.217 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lutego 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.

Dz.U.1931.31.216 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż niektórych nieruchomości państwowych w województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.31.215 | ustawa z dnia 20 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Wykonanie art. 7 ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

Dz.U.1931.30.213 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Portugalia-Polska. Porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych. Lizbona 1930.08.27.

Dz.U.1931.30.211 | umowa międzynarodowa z dnia 27 sierpnia 1930 r. | Akt obowiązujący

Łotwa-Polska. Tymczasowy układ handlowy. Ryga.1927.12.22.

Dz.U.1931.30.209 | umowa międzynarodowa z dnia 22 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1931.29.201 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zlecenia pocztowe w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.1931.29.200 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Protestowanie weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

Dz.U.1931.29.199 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1931.29.198 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Mieszkania nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

Dz.U.1931.29.197 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Pokrywanie kosztów leczenia ubogich w szpitalach publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1931.29.196 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1931 r. | Akt jednorazowy

Zakłady lecznicze.

Dz.U.1931.29.195 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Dz.U.1931.29.194 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Nakła w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.28.190 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatu bialskiego i włodawskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U.1931.28.189 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 r.

Dz.U.1931.28.188 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem.

Dz.U.1931.27.183 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Jasła w powiecie jesielskim, województwie krakowskiem.

Dz.U.1931.27.182 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Grabowa w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.27.181 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic obszarów dworskich Chocicza i Sabaszczewo w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.27.180 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Tuczki w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.27.179 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Świnków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.27.178 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszarów dworskich Świba i Świbica w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.27.177 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Nowawieś w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.27.175 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1931 r. | Akt utracił moc