Law Journal

Wejście w życie Traktatu o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.

Dz.U.1993.61.292 | oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.1993.42.196 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1993 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U.1993.41.186 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług.

Dz.U.1993.39.175 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1993.39.174 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Podatek od towarów i usług.

Dz.U.1993.39.176 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1993.42.191 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1993.41.190 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.1993.52.240 | ustawa z dnia 12 maja 1993 r. | Akt jednorazowy

Estonia-Polska. Wzajemne popieranie i ochrona inwestycji. Warszawa.1993.05.06.

Dz.U.1995.39.196 | umowa międzynarodowa z dnia 6 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U.1993.48.222 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1993 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie pisma do ogłaszania sprawozdań finansowych.

Dz.U.1993.38.165 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Albania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1993.05.04.

Dz.U.1993.88.404 | umowa międzynarodowa z dnia 4 maja 1993 r. | Akt obowiązujący

Narodowe fundusze inwestycyjne i ich prywatyzacja.

Dz.U.1993.44.202 | ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie białostockim.

Dz.U.1993.36.162 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1993.36.163 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.

Dz.U.1993.38.166 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Opłaty związane z ochroną wzorów zdobniczych.

Dz.U.1993.36.161 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Postępowanie sporne i odwoławcze oraz opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dz.U.1993.36.160 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych komisji badania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dz.U.1993.38.168 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U.1993.47.212 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1993.41.187 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.

Dz.U.1993.47.215 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa.1993.04.26.

Dz.U.1993.122.549 | umowa międzynarodowa z dnia 26 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1993.33.148 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

RFN-Polska. Umowa o połączeniu autostrad w rejonie Świecka i Frankfurtu nad Odrą. Słubice.1993.04.23.

Dz.U.1995.137.677 | umowa międzynarodowa z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w drugim kwartale 1993 r.

Dz.U.1993.33.149 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1993.42.198 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1993.33.150 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Stawki dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U.1993.42.193 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Malezja-Polska. Umowa o popieraniu i ochronie inwestycji. Kuala Lumpur.1993.04.21.

Dz.U.1994.78.359 | umowa międzynarodowa z dnia 21 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1993.38.171 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Gruzja-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Tbilisi.1993.04.20.

Dz.U.2000.2.7 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Gruzja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Tbilisi.1993.04.20.

Dz.U.1993.117.525 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U.1993.35.155 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.1993.40.184 | ustawa z dnia 17 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.

Dz.U.1993.31.143 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym.

Dz.U.1993.33.152 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Włączenie Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dz.U.2019.1462 t.j. | ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. | tekst jednolity | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.1993.44.201 | ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dz.U.2020.1913 t.j. | ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie Straży Parku w parkach narodowych.

Dz.U.1993.30.138 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Opłaty za ekspedycję leków w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Dz.U.1993.33.153 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Rejestracja, ewidencja i oznaczanie pojazdów.

Dz.U.1993.37.164 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Dz.U.1993.35.157 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

Dz.U.1993.35.158 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutowi Pamięci Narodowej.

Dz.U.1993.29.136 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.29.135 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U.1993.28.132 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i remoncie jednostek pływających.

Dz.U.1993.33.151 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Określenie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib inspektorów farmaceutycznych.

Dz.U.1993.31.144 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1993.28.130 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Badania i certyfikacja.

Dz.U.1993.55.250 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Normalizacja.

Dz.U.1993.55.251 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Prawo o miarach.

Dz.U.1993.55.248 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Prawo probiercze.

Dz.U.1993.55.249 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Głównego Urzędu Miar.

Dz.U.1993.55.247 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawa - Prawo wodne.

Dz.U.1993.40.183 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Wzór emblematu, wzór dyplomu ukończenia oraz sztandar Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dz.U.1993.27.122 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

Dz.U.1993.40.182 | ustawa z dnia 2 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1993.27.120 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy