Law Journal

Ustalenie miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w drugim kwartale 1993 r.

Dz.U.1993.33.149 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1993.42.198 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1993.33.150 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Stawki dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U.1993.42.193 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Malezja-Polska. Umowa o popieraniu i ochronie inwestycji. Kuala Lumpur.1993.04.21.

Dz.U.1994.78.359 | umowa międzynarodowa z dnia 21 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1993.38.171 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Gruzja-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Tbilisi.1993.04.20.

Dz.U.2000.2.7 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Gruzja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Tbilisi.1993.04.20.

Dz.U.1993.117.525 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U.1993.35.155 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.1993.40.184 | ustawa z dnia 17 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.

Dz.U.1993.31.143 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym.

Dz.U.1993.33.152 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Włączenie Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dz.U.2019.1462 t.j. | ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. | tekst jednolity | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.1993.44.201 | ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dz.U.2020.1913 t.j. | ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie Straży Parku w parkach narodowych.

Dz.U.1993.30.138 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Opłaty za ekspedycję leków w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Dz.U.1993.33.153 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Rejestracja, ewidencja i oznaczanie pojazdów.

Dz.U.1993.37.164 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Dz.U.1993.35.157 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

Dz.U.1993.35.158 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutowi Pamięci Narodowej.

Dz.U.1993.29.136 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.29.135 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U.1993.28.132 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i remoncie jednostek pływających.

Dz.U.1993.33.151 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Określenie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib inspektorów farmaceutycznych.

Dz.U.1993.31.144 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1993.28.130 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Badania i certyfikacja.

Dz.U.1993.55.250 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Normalizacja.

Dz.U.1993.55.251 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Prawo o miarach.

Dz.U.1993.55.248 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Prawo probiercze.

Dz.U.1993.55.249 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Głównego Urzędu Miar.

Dz.U.1993.55.247 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawa - Prawo wodne.

Dz.U.1993.40.183 | ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Wzór emblematu, wzór dyplomu ukończenia oraz sztandar Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dz.U.1993.27.122 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

Dz.U.1993.40.182 | ustawa z dnia 2 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1993.27.120 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania w 1993 r.

Dz.U.1993.31.142 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Tunezja-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Tunis.1993.03.29.

Dz.U.1994.78.357 | umowa międzynarodowa z dnia 29 marca 1993 r. | Akt obowiązujący

Tunezja-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Tunis.1993.03.29.

Dz.U.1994.8.28 | umowa międzynarodowa z dnia 29 marca 1993 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1993.24.106 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych.

Dz.U.1993.25.112 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1993 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dz.U.1993.25.111 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w gminie Terespol.

Dz.U.1993.24.104 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Wietnam-Polska. Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Warszawa.1993.03.22.

Dz.U.1995.55.289 | umowa międzynarodowa z dnia 22 marca 1993 r. | Akt obowiązujący

Zasady i częstotliwość dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.1993.26.116 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Obliczanie wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U.1993.24.109 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie osób odbywających służbę w obronie cywilnej.

Dz.U.1993.27.119 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania substancji trujących.

Dz.U.1993.25.115 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb odbywania studiów w wyższych szkołach wojskowych przez obywateli państw obcych.

Dz.U.1993.23.100 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Portugalia-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Lizbona.1993.03.11.

Dz.U.1995.19.90 | umowa międzynarodowa z dnia 11 marca 1993 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1993.23.96 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1993.21.89 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Tworzenie, organizacja i kontrola zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.U.1993.23.98 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Różanie.

Dz.U.1993.20.88 | zarządzenie z dnia 8 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Zmiana niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1993.28.127 | ustawa z dnia 6 marca 1993 r. | Akt utracił moc