Utworzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.91.1014

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1999 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 1

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2001 r. (Dz.U.01.122.1329) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2001 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 października 2005 r. (Dz.U.05.220.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2005 r.

2 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2001 r. (Dz.U.01.122.1329) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2001 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 października 2005 r. (Dz.U.05.220.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2005 r.