Law Journal

Albania-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa.1993.03.05.

Dz.U.1993.122.547 | umowa międzynarodowa z dnia 5 marca 1993 r. | Akt obowiązujący

Bułgaria-Polska. Układ o przyjaznych stosunkach i współpracy. Warszawa.1993.02.25.

Dz.U.1993.118.529 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt obowiązujący

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1993.02.25.

Dz.U.1993.124.565 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt obowiązujący

Sposób rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.19.86 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.1993.19.84 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Powoływanie dyspaszerów oraz postępowanie dyspaszerskie.

Dz.U.1993.27.124 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Tryb i zasady nadawania odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" oraz ustalenie jej wzoru i sposobu noszenia.

Dz.U.1993.19.83 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.1351 t.j. | ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin na 1993 r.

Dz.U.1993.16.72 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie do dnia 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1993.16.70 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1993.

Dz.U.1993.14.64 | ustawa z dnia 12 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1993.12.57 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Radzie do Spraw Atomistyki.

Dz.U.1993.12.55 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przekształcania domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dz.U.1993.10.47 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1993 r. | Akt obowiązujący

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2018.1439 t.j. | ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Domy pomocy społecznej.

Dz.U.1993.13.63 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1993.11.51 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej.

Dz.U.1993.13.62 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1993 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne i badania pojazdów.

Dz.U.1996.155.772 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Zj.Emir.Arabskie-Polska. Umowa w sprawie popierania i ochrony inwestycji. Abu Zabi.1993.01.31.

Dz.U.1994.81.371 | umowa międzynarodowa z dnia 31 stycznia 1993 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

Dz.U.1993.12.58 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1993.9.44 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1993 r. | Akt jednorazowy

Rumunia-Polska. Konwencja konsularna. Bukareszt.1993.01.25.

Dz.U.1994.29.104 | umowa międzynarodowa z dnia 25 stycznia 1993 r. | Akt obowiązujący

Rumunia-Polska. Układ o przyjaznych stosunkach i współpracy. Bukareszt.1993.01.25.

Dz.U.1994.29.106 | umowa międzynarodowa z dnia 25 stycznia 1993 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.8.38 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Gliwicach.

Dz.U.1993.8.39 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U.1993.8.40 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.

Dz.U.1993.8.41 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1993 r. | Akt jednorazowy

Pozwolenia na uprawianie żeglugi przez obce statki na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.1993.8.43 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Dz.U.1993.12.56 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1993.7.37 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1993 r. | Akt jednorazowy

Szwajcaria-Polska. Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy. Warszawa.1993.01.20.

Dz.U.1994.67.289 | umowa międzynarodowa z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Dz.U.1993.9.45 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1993.6.30 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustalenie miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1993 r.

Dz.U.1993.5.25 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Ukraina-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Kijów.1993.01.12.

Dz.U.1993.125.575 | umowa międzynarodowa z dnia 12 stycznia 1993 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).

Dz.U.1993.61.284/1 | regulamin z dnia 11 stycznia 1993 r. | Akt obowiązujący

Znaki i sygnały drogowe.

Dz.U.1993.32.145 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Rzecznicy patentowi.

Dz.U.1993.10.46 | ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.

Dz.U.1993.5.24 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1993.60.279 | ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. | Akt jednorazowy

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Dz.U.1993.11.50 | ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.

Dz.U.1993.17.78 | ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. | Akt obowiązujący

Wykładnia art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.

Dz.U.1993.5.28 | uchwała z dnia 6 stycznia 1993 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.1.2 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1993.2.6 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U.1992.103.523 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1993.4.19 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy