Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie, podpisanego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1113

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1999 r.

OŚWIADCZENIE
RZĄDOWE
z dnia 24 września 1999 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie, podpisanego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XI porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie, podpisanego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r., został złożony dnia 10 kwietnia 1996 r. Rządowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jako depozytariuszowi, dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do wymienionego powyżej porozumienia. Zgodnie z artykułem XII porozumienia weszło ono w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 maja 1996 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:
1.
Zgodnie z artykułem XII porozumienia weszło ono w życie dnia 16 stycznia 1994 r.
2.
Następujące państwa stały się stronami porozumienia, podpisując je bez zastrzeżenia ratyfikacji bądź składając dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, w podanych niżej datach:

Dania 6 stycznia 1994 r.

Francja 7 lipca 1995 r.

Irlandia 21 czerwca 1995 r.

Luksemburg 29 października 1993 r.

Monako 23 lipca 1999 r.

Niderlandy 17 marca 1992 r.

Niemcy 18 października 1993 r.

Norwegia 3 lutego 1994 r.

Portugalia 10 stycznia 1996 r.

Republika Czeska 24 lutego 1994 r.

Słowacja 9 lipca 1998 r.

Węgry 22 czerwca 1994 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej1)2) 9 września 1992 r.

3.
Informacje o państwach, które w terminie późniejszym staną się stronami wymienionego powyżej porozumienia, można uzyskać w Departamencie Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
______

1) Dokument ratyfikacyjny Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obejmuje Wyspę Man i Gibraltar.

2) Dokument ratyfikacyjny Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obejmuje od dnia 23 czerwca 1999 r. obszar administracyjny Guernsey.