Law Journal

Stawki dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U.1993.76.361 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

Dz.U.1993.79.371 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Stolica Apostolska-Polska. Konkordat. Warszawa.1993.07.28.

Dz.U.1998.51.318 | umowa międzynarodowa z dnia 28 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.1993.68.329 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Wpis od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U.1993.70.337 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1993.75.359 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1993.70.341 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.

Dz.U.1993.67.325 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1993.67.324 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych.

Dz.U.1993.68.328 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1993.67.321 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.

Dz.U.1993.67.319 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zasady odbywania rocznej praktyki w aptekach.

Dz.U.1993.73.347 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Dz.U.1993.67.320 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Czechy-Polska. Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. Budapeszt.1993.07.16.

Dz.U.1994.97.469 | umowa międzynarodowa z dnia 16 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Kontrola wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1993.70.339 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1993.70.338 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

Dz.U.1993.75.358 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w trzecim kwartale 1993 r.

Dz.U.1993.65.310 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1993.66.312 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje, organizacja i zasady działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Dz.U.1993.67.323 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Dz.U.1993.67.326 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach morskich i śródlądowych.

Dz.U.1993.73.346 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Sposób rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.62.298 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Urządzenia, linie i sieci telekomunikacyjne, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

Dz.U.1993.63.303 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1993.64.307 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenie przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.56.256 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.56.257 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.59.269 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1993.56.258 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1993.60.282 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1993.59.272 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.

Dz.U.1993.56.255 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1993.59.273 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.1993.59.274 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.56.259 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wysokości opłat w sprawach karnych.

Dz.U.1993.59.270 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Warunki prowadzenia hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

Dz.U.1993.63.304 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.56.253 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.

Dz.U.2019.479 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1993 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Okresowy zakaz podwyższania niektórych cen umownych towarów i usług.

Dz.U.1993.52.242 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Udzielanie dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe.

Dz.U.1993.59.268 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1993.56.261 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Wykaz towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.1993.55.252 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc