Law Journal

Zm.: ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1995.95.472 | ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o normalizacji.

Dz.U.1995.95.471 | ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1995.94.469 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1995.94.468 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1995.94.467 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do produkcji baterii galwanicznych.

Dz.U.1995.94.466 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1995 r.

Dz.U.1995.93.464 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników w sądach wojskowych.

Dz.U.1995.92.459 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1995.92.456 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U.1995.90.451 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.

Dz.U.1995.90.448 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U.1995.89.445 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.1995.89.444 | ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1995.88.442 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad wynagradzania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1995.88.441 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zlecanie zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.

Dz.U.1995.87.437 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.1995.87.435 | ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1995.87.434 | ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1995.85.429 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1995.85.428 | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1995.85.427 | ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1995.84.424 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej.

Dz.U.1995.84.423 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Dz.U.1995.84.422 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.1995.83.418 | ustawa z dnia 26 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1995.83.417 | ustawa z dnia 26 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1995.81.414 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1995.81.412 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre gatunki papieru przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.81.411 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre autobusy przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.81.410 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U.1995.81.409 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i tryb przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasady współdziałania z innymi organami.

Dz.U.1995.81.408 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Formy regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Dz.U.1995.81.407 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1995.81.406 | ustawa z dnia 11 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1995.79.403 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U.1995.78.395 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.1995.78.394 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie niektórych zawodów filmowych.

Dz.U.1995.78.392 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1995.78.391 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe.

Dz.U.1995.78.390 | ustawa z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Rumunia-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Warszawa.1994.06.23.

Dz.U.1995.77.386 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U.1995.76.385 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1995.75.379 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc