Dzienniki resortowe

Centrum e-Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.42 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.93 | decyzja z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Koszycach (Republika Słowacka).

Dz.Urz.MSZ.2020.26 | decyzja z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.41 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zasady dotyczących zarządzania ryzykiem nieprawidłowości w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.73 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.25 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie w powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2020.71 | zarządzenie z dnia 28 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana terminu sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2020.17 | komunikat z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Kolejna zmiana terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2020.16 | komunikat z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Kolejna zmiana terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2020.15 | komunikat z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MRiRW.2020.16 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MRiRW.2020.16 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MRiRW.2020.16 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Podział zadań w Kierownictwie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.11 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MS.2020.124 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.70 | zarządzenie z dnia 29 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2020.39 | zarządzenie z dnia 30 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MI.2020.26 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2020.29 | decyzja z dnia 28 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.24 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 r.

Dz.Urz.NBP.2020.11 | uchwała z dnia 28 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.68 | zarządzenie z dnia 27 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.89 | decyzja z dnia 26 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

System Kodyfikacji Wyrobów Obronnych.

Dz.Urz.MON.2020.88 | decyzja z dnia 26 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Heusden (Królestwo Niderlandów).

Dz.Urz.MSZ.2020.23 | decyzja z dnia 25 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MK.2020.29 | zarządzenie z dnia 27 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 2021-2027 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.18 | zarządzenie z dnia 26 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Konakry.

Dz.Urz.MSZ.2020.22 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

System Wspomagania Dowodzenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2020.23 | zarządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

System Wspomagania Dowodzenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2020.23 | zarządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.86 | decyzja z dnia 22 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie przetwarzania informacji API w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.25 | zarządzenie z dnia 26 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji.

Dz.Urz.KGP.2020.21 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.28 | zarządzenie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.28 | zarządzenie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykazy jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MEN.2020.17 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt obowiązujący