Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.281 | decyzja z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.280 | decyzja z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.259 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych organów pomocniczych Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.2.23 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.185 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.185 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.185 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.185 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.184 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.184 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.25.272 | decyzja z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.186 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi w 2008 r.

Dz.Urz.KGP.2008.1.15 | decyzja z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych.

Dz.Urz.NBP.2007.19.37 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ciechanowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.181 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.180 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.182 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych.

Dz.Urz.CBA.2008.1.9 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych.

Dz.Urz.KGP.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad wykonywania służby konwojowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.1.8 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Dz.Urz.WUG.2008.1.7 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Dz.Urz.WUG.2008.1.1 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

Dz.Urz.WUG.2008.1.2 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Dz.Urz.WUG.2008.1.3 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Dz.Urz.WUG.2008.1.4 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

Dz.Urz.WUG.2008.1.5 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie.

Dz.Urz.WUG.2008.1.6 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2007.13.81 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Denpasar (Republika Indonezji).

Dz.Urz.MSZ.2007.5.143 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Surabaya (Republika Indonezji).

Dz.Urz.MSZ.2007.5.144 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Geodezji i Kartografii.

Dz.Urz.MSWiA.2008.1.2 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2007.19.36 | uchwała z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zasad dotyczących opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Dz.Urz.UPRP.2007.3.4 | informacja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 24,50-26,50 GHz.

Dz.Urz.UKE.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie waluty dodatku zagranicznego bazowego w Islamskiej Republice Pakistanu.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.172 | decyzja z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie waluty dodatku zagranicznego bazowego w Królestwie Arabii Saudyjskiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.174 | decyzja z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie waluty dodatku zagranicznego bazowego w Republice Indonezji.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.176 | decyzja z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie waluty dodatku zagranicznego bazowego w Republice Kenii.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.173 | decyzja z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie waluty dodatku zagranicznego bazowego w Republice Zimbabwe.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.171 | decyzja z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie waluty dodatku zagranicznego bazowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.175 | decyzja z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Agencja Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.6.82 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego "Dom" w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.6.81 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.2.3 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Kontrola ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia 24 grudnia 2007 r. dniem wolnym od służby.

Dz.Urz.CBA.2008.1.6 | decyzja z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.25.265 | decyzja z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2007.25.264 | decyzja z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Komendy Portu Wojennego w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2007.25.268 | decyzja z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2007.25.269 | decyzja z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2008.

Dz.Urz.NBP.2007.18.34 | uchwała z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.32 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.Urz.MON.2007.25.266 | decyzja z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2007.25.261 | decyzja z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2007.18.35 | uchwała z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.31 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2008.1.3 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy