Departmental acts

Program kursu specjalistycznego dla policjantów w specjalności do spraw nieletnich.

Dz.Urz.KGP.2007.23.178 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.182 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.182 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.182 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badań osmologicznych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.187 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badań osmologicznych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.187 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów do wyszukiwania zwłok ludzkich.

Dz.Urz.KGP.2007.23.181 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących.

Dz.Urz.KGP.2007.23.194 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących.

Dz.Urz.KGP.2007.23.194 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących.

Dz.Urz.KGP.2007.23.194 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących.

Dz.Urz.KGP.2007.23.194 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.196 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.196 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.196 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.196 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.193 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.193 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.193 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.193 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.193 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.193 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2007.23.183 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2007.23.183 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2007.23.183 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2007.23.183 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym.

Dz.Urz.KGP.2007.23.188 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym.

Dz.Urz.KGP.2007.23.188 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym.

Dz.Urz.KGP.2007.23.188 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji ładunków wybuchowych w obszarze wód.

Dz.Urz.KGP.2007.23.192 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2007.23.186 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2007.23.186 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2007.23.186 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych.

Dz.Urz.KGP.2007.23.184 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Dz.Urz.KGP.2007.23.190 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Dz.Urz.KGP.2007.23.190 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom IV.

Dz.Urz.KGP.2007.23.197 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom IV.

Dz.Urz.KGP.2007.23.197 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom V.

Dz.Urz.KGP.2007.23.198 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom V.

Dz.Urz.KGP.2007.23.198 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom VI.

Dz.Urz.KGP.2007.23.199 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom VI.

Dz.Urz.KGP.2007.23.199 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom VI.

Dz.Urz.KGP.2007.23.199 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.191 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.191 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji.

Dz.Urz.KGP.2007.23.191 | decyzja z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.23.245 | upoważnienie z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.67 | decyzja z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.67 | decyzja z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.67 | decyzja z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.67 | decyzja z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.18.97 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2007.10.45 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2007.10.46 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2007 r.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.146 | decyzja z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2007.12.73 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Podział czynności pomiędzy ministra i podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2007.6.87 | decyzja z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw informatyzacji.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.134 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw informatyzacji.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.134 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw informatyzacji.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.141 | decyzja z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw udziału w systemach informacyjnych Schengen.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.142 | decyzja z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2007.10.44 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.240 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.240 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2400-2483,5 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.183 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.184 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.184 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3600-3800 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.185 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.186 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący