Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania szczegółowych identyfikatorów jednostkom organizacyjnym Kasy.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.1 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zniesienie klauzuli tajności informacjom zawartym w dokumencie urzędowym.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.4 | decyzja z dnia 3 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Finansowanie programów lub priorytetów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2007.6.88 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Kontrola instytucjonalna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.2.9 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2008.2.18 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez KRUK S.A. we Wrocławiu.

Dz.Urz.UOKiK.2008.1.4 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

System Kodyfikacji Wyrobów Obronnych.

Dz.Urz.MON.2007.25.288 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

System Kodyfikacji Wyrobów Obronnych.

Dz.Urz.MON.2007.25.288 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 61 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie.

Dz.Urz.MON.2007.25.296 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2007.25.294 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.25.302 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2007.25.293 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.25.299 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.291 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.54 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.25.287 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.289 | decyzja z dnia 31 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.25.305 | upoważnienie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.5.56 | upoważnienie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.260 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.260 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.260 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie szczegółowych identyfikatorów jednostkom organizacyjnym Kasy.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.187 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie szczegółowych identyfikatorów jednostkom organizacyjnym Kasy.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.187 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Uchylenie upoważnienia z dnia 9 marca 2006 r. dla Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2007.25.286 | decyzja z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dorocznego Święta 5 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie.

Dz.Urz.MON.2007.25.284 | decyzja z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Specjalnych.

Dz.Urz.MON.2007.25.283 | decyzja z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2007 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2007.25.306 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.20 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.19.103 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2007.6.83 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2007.19.102 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.189 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.189 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.189 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2007.2.6 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję przez Gminę Tuszyn.

Dz.Urz.UOKiK.2008.1.3 | decyzja z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie do użytku instrukcji "O gospodarce psami służbowymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Dz.Urz.MON.2007.25.282 | decyzja z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.281 | decyzja z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.280 | decyzja z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.25.259 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych organów pomocniczych Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.2.23 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.185 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.185 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.185 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.185 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.184 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.184 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.25.272 | decyzja z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.186 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi w 2008 r.

Dz.Urz.KGP.2008.1.15 | decyzja z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych.

Dz.Urz.NBP.2007.19.37 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ciechanowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.181 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.180 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.182 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych.

Dz.Urz.CBA.2008.1.9 | decyzja z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący