Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2008.8.21 | zarządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.47 | zarządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie "Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego".

Dz.Urz.MON.2008.5.55 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.46 | zarządzenie z dnia 3 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję przez Gminę Jeziora Wielkie.

Dz.Urz.UOKiK.2008.2.14 | decyzja z dnia 3 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.3.23 | komunikat z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.8 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.8 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.5.44 | decyzja z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.5.44 | decyzja z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.5.44 | decyzja z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.5.44 | decyzja z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.5.44 | decyzja z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy podział zadań pomiędzy Prezesa, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.2.29 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy podział zadań pomiędzy Prezesa, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.2.29 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.2.28 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.2.28 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.2.28 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.2.28 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie zespołu do wyłonienia kandydatur na stanowiska Konsulów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.10 | decyzja z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie zespołu do wyłonienia kandydatur na stanowiska Konsulów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.10 | decyzja z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.4 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla kadry dowódczej kontyngentów policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2008.5.37 | decyzja z dnia 27 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MEN.2008.1.8 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2008.3.3 | informacja z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.19 | komunikat z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Realizacja procedur odwołań od wyników rokowań internetowych na 2008 rok.

B.I.LP.2008.4.30 | decyzja z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2008.2.15 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie imienia patrona 78 pułkowi rakietowemu Obrony Powietrznej w Mrzeżynie.

Dz.Urz.MON.2008.4.29 | decyzja z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2008.4.31 | decyzja z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta oraz przyjęcie nazwy wyróżniającej 1 batalionu składowania w Olszynie.

Dz.Urz.MON.2008.4.28 | decyzja z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Wojsk Specjalnych.

Dz.Urz.MON.2008.4.30 | decyzja z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Niszczenie tablic rejestracyjnych pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.1.16 | decyzja z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Niszczenie tablic rejestracyjnych pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.1.16 | decyzja z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez Stokrotka Sp. z o.o. w Lublinie.

Dz.Urz.UOKiK.2008.2.13 | decyzja z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Udostępnianie informacji publicznej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.1.14 | decyzja z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Udostępnianie informacji publicznej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.1.14 | decyzja z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie nowego podziału obszarów leśnych Polski na strefy prognostyczne.

B.I.LP.2008.4.23 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.6 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.10 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Dziedzictwa Archiwalnego.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.7 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej.

Dz.Urz.MZ.2008.1.3 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie o Współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

Dz.Urz.MON.2008.4.42 | porozumienie z dnia 21 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o Współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

Dz.Urz.MON.2008.4.42 | porozumienie z dnia 21 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warcińsko-Polanowskie".

B.I.LP.2008.4.29 | decyzja z dnia 21 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zespołu do spraw Lecznictwa i Orzecznictwa Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.2.12 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2008.7.24 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy