Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2009.4.113

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 maja 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 43
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 757/08

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 5 października 2008 r., na spadochronie PD 280, na którym pierwszy skok wykonywał uczeń-skoczek, lat 22, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji - H2".

2. Opis okoliczności wypadku:

Uczeń-skoczek wykonywał skok z wysokości 1.000 m, z samoczynnym otwarciem. Oddzielenie się od samolotu, otwarcie spadochronu, a następnie szybowanie i manewrowanie odbyło się prawidłowo. Ostatni zakręt do lądowania pod wiatr wykonał na wysokości około 100 m. Uczeń-skoczek na wysokości około 10 m całkowicie ściągnął linki sterownicze i przyziemił pionowo na lekko ugięte w kolanach oraz rozstawione nogi. Podczas lądowania uczeń-skoczek doznał poważnych obrażeń ciała.

3. Przyczyna wypadku:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczyną wypadku było przyjęcie przez ucznia-skoczka podczas przyziemienia niewłaściwej sylwetki, co doprowadziło do powstania poważnych obrażeń ciała.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego był brak doświadczenia ucznia-skoczka, wykonującego pierwszy skok w życiu.

4. Zalecenia profilaktyczne PKBWL:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.