Departmental acts

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.9 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.9 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi.

Dz.Urz.KGP.2008.5.34 | decyzja z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi.

Dz.Urz.KGP.2008.5.34 | decyzja z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Tłumaczenia dokumentacji eksploatacyjno-technicznej statku powietrznego.

Dz.Urz.ULC.2008.5.52 | komunikat z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.45 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2008.2.12 | komunikat z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie oddziałom wojskowym tytułu honorowego "Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Dz.Urz.MON.2008.4.27 | decyzja z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Nałożenie kary pieniężnej na BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.KNF.2008.4.10 | uchwała z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej na Pioneer Pekao TFI SA.

Dz.Urz.KNF.2008.5.17 | uchwała z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2008.2.11 | komunikat z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Określenie wzoru instrukcji operacyjnej dla lotnisk wykorzystywanych wyłącznie dla lotów VFR.

Dz.Urz.ULC.2008.2.33 | komunikat z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru instrukcji operacyjnej dla lotnisk wykorzystywanych wyłącznie dla lotów VFR.

Dz.Urz.ULC.2008.2.33 | komunikat z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Określenie zadań w zakresie opłat za użycie śmigłowców służby Lotnictwo Policji do celów służbowych.

Dz.Urz.KGP.2008.5.33 | decyzja z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MPS.2008.1.4 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.44 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na kontynuowanie inwestycyjne budowlane.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.18 | komunikat z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MI.2008.4.23 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MI.2008.4.24 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2008.4.25 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.3 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.4.26 | decyzja z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.4.26 | decyzja z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.4.26 | decyzja z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.2.10 | komunikat z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.2.8 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.7.68 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.7.68 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.7.68 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2008.7.72 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2008.7.69 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2008.7.69 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2008.7.69 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2008.7.67 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2008.7.67 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2008.7.67 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2008.7.67 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Dowództwa Wojsk Specjalnych.

Dz.Urz.MON.2008.7.71 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, struktura organizacyjna oraz siedziba Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2008.7.70 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.2.7 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.7 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.4.33 | upoważnienie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.4.34 | upoważnienie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.4.35 | upoważnienie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.4.36 | upoważnienie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.4.37 | upoważnienie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.4.38 | upoważnienie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.4.39 | upoważnienie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.4.40 | pełnomocnictwo z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.2A.14 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na inwestycje aparaturowe.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.17 | komunikat z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.6.37 | decyzja z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc