Questions and answers

Kiedy należy oznaczać w JPK VAT fakturę symbolem „MK”?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy inwestor może wybudować chodnik o szerokości 1,5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wyliczyć ekwiwalent nauczycielowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy wykazywać sprzedaż wysyłkową za granicę w pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zakład może z opłaty produktowej wyłączyć te ilości opakowań, które pochodzą w 100% z recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakiego rodzaju dowody należy przedstawić, aby transportowane przedmioty zostały uznane za EEE a nie WEEE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy na stronie tytułowej projektu powinni podpisać się wszyscy projektanci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dach stykający się w kalenicy jest dachem wielospadowym czy dwuspadowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy sekretarz w szkole podlega ocenie jako pracownik samorządowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wszystkie zarządzenia kierownika GOPS powinny być publikowane w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przechowywanie w dokumentacji CV złożonego przez osobę, z którą zawarta została umowa B2B?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczycielowi placówki feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie można wskazać przykłady sytuacji, gdy mamy do czynienia ze stroną trzecią w rozumieniu art. 4 pkt 10 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu na niepełny etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak wyliczyć urlop nauczycielowi w celu wypłacenia ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel po urlopie dla poratowania zdrowia ma prawo do dwóch wolnych dni na opiekę nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy powinien skończyć się urlop nauczycielki, która korzystała z urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy dopuszczalna jest możliwość jednoosobowej reprezentacji banku spółdzielczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy dyrektor placówki nieferyjnej może odmówić udzielenia urlopu w całości nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciela po przejściu na emeryturę można zatrudnić ponownie na czas zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy należy się ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo przez niecałe trzy miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawcy należy się dofinansowanie za kształcenie młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP może być podpisane elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Na jakiej postawie może być wykonywana praca wewnątrz zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien dokonać oceny sytuacji materialnej pracowników do celów ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób doręczyć pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy wydanie książek autorowi, jako jego honorarium, należy wykazać na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy firma holenderska może sprzedać towar na terenie Polski z zastosowaniem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy dzień wolny za święto w sobotę powinni otrzymać pracownicy kuchni, jeżeli przebywają na postojowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie powinien nastąpić odbiór instalacji elektrycznej w nowym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

W jakim terminie należy sporządzić opinię o uczniu na prośbę rodzica, jeśli nie jest to uregulowane w statucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może odmówić pójścia na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy wyrównać dotację szkole niepublicznej jeżeli nie otrzymała dotacji na nowych uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dofinansowanie 500+ na sprzęt dla nauczycieli może zostać wypłacone po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła może korzystać z darmowych kont pocztowych na portalach tj. onet.pl, wp.pl?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne