Czy szkoła może za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłać na adres e-mail poprzedniej szkoły, do której uczęszczał uczeń, zawiadomienie o przyjęciu ucznia do szkoły wraz z prośbą o przesłanie kopii arkusza ocen ucznia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła może zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email poprzedniej szkoły, do której uczęszczał uczeń, zawiadomienie o przyjęciu ucznia do szkoły wraz z prośbą o przesłanie kopii arkusza ocen ucznia, bądź zaświadczenia o przebiegu nauczania? Na jakiej podstawie prawnej? Czy takie przesłanie wiadomości e-mail wyłącza konieczność przesyłania zawiadomienia o przyjęciu ucznia do szkoły listem poleconym? Czy wystarczające jest samo napisanie e-maila ze szkolnego adresu e-mail czy też jest koniczne załączenie do wiadomości email skanu pisma podpisanego przez dyrektora z podpitą pieczęcią szkoły i dyrektora? Czy jest oficjalne stanowisko MEN w tej sprawie? Czy przesłanie wiadomości email informacji o przyjęciu ucznia jest prawnie skuteczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX