Questions and answers

Czy zastępca kierownika OPS może wykonywać również obowiązki na stanowisku pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile godzin religii powinno być w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Ile przysługuje nauczycielce dni urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Ile tygodni urlopu przysługuje nauczycielce, która przebywała na zwolnieniach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka stawką opodatkować cesję umowy deweloperskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży działki, który jest przeznaczona na „zieleń izolacyjną”?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie cele pozasłużbowe używania własnego samochodu mogą być objęte dofinansowaniem z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jakie instrukcje pracodawca powinien opracować dla kierowcy obsługującego żurawia na samochodzie z dłużycą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą konwersja odsetek na kapitał spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki rodzaj oświetlenia powinien być zamontowany w toalecie publicznej dla niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak liczyć limit transakcyjne dla transakcji finansowych przeprowadzanych przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT przychody z tytułu pozyskiwania dla oddziału firmy w Niemczech nowych sprzedawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać VAT przy rozszerzeniu działalności o sprzedaż detaliczną, prowadzenia szkoleń i wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak sformułować upoważnienie do wykonywania zadań administratora danych osobowych przez kierowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak ustalić zaliczkę w miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył próg podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczane są stawki biegłych powołanych przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy należy wypłacić należny udział kapitałowy występującemu ze spółki jawnej wspólnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pod jakim kodem sklasyfikować mieszaninę proszków z wytwarzanych suplementów oraz odpadowych kapsułek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

W jakim zakresie można udostępnić dane osobowe uczniów i rodziców w trakcie kontroli, prowadzonej przez kuratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo składać gwarancję wadialną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób powinien postąpić inwestor, aby doprowadzić do zgodności wybudowanego obiektu z pozwoleniem na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu lekarstw i artykułów medycznych do apteczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nauczyciel może rozpocząć staż w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy osoby współpracujące objęte są zakazem handlu w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy podmiot leczniczy zamieszcza na stronie BIP imienny skład rady społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy w sprawie świadczenia dobry start należy wezwać matkę dziecka do dostarczenia wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zgoda NFZ jest wymagana na cesję wierzytelności wobec Funduszu, w celu ustanowienia zastawu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Jak należy postąpić z dokumentami, które trafiły do niewłaściwego urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien wyglądać dokument aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co powinien zrobić dyrektor generalny, jeśli zachodzi w urzędzie podległość służbowa między małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dokonując rozliczenia na bieżąco podatnik powinien zastosować wskaźnik struktury z bieżącego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy etat dyrektora lub wicedyrektora, uwzględniający zniżki godzinowe, może być etatem łączonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nieaktualne dzienniki lekcyjne można po usunięciu danych wrażliwych przekazać na makulaturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinna być prowadzona książka kontroli zewnętrznych w szkole publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy zakończy się staż nauczyciela, który rozpoczął się we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jakich sytuacjach pracownik nie będzie miał prawa do dnia wolnego z tytuły święta przypadającego w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy aport nieruchomości do spółki komandytowej generuje przychody podatkowe po stronie wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy budynek handlowy jest budynkiem usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres pracy na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje obowiązek posiadania dowodów OT, LT czy kart środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy jest podstawa prawna, która umożliwia zastosowanie monitoringu z funkcją nagrywania dźwięku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne