Questions and answers

Czy w terenie usług publicznych można wybudować rodzinne domy dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy wymagane jest zgłoszenie emisji lub pozwolenie emisyjne dla chromu VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zakład powinien uiszczać opłatę za zmniejszenie retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy zakupy ze stawką 0% należy wykazywać w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z jednej nieruchomości opłata może być naliczana podwójnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zmiana rozkładu czasu pracy pracownika powoduje pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Do jakiego organu można się poskarżyć na nieprawidłowo funkcjonujący zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaka jest podstawa wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli akademickich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki jest dalszy ciąg postępowania po podpisaniu protokołu przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki jest termin wdrożenia selektywnej segregacji odpadów komunalnych wytworzonych na terenie zakładu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki organ ma udzielić zgody na zawieszenie zajęć w przypadku zagrożenia epidemiologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak liczyć dochód do dodatku mieszkaniowego z tytułu wynagrodzenia z praktyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak opodatkować ryczałtem usługę hydrauliczną wraz z materiałem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się polski obywatel, który zmienił rezydencję z brytyjskiej na polską?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w związku z utworzeniem oddziału/zakładu dla celów podatkowych w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak pracodawca powinien poinformować pracownika o zmianie rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z przekazaniem zysku na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury dotyczące usługi pośrednictwa w wynajmie mieszkania w Niemczech, świadczone przez firmę z Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych należy ująć powstałe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wypełnić wniosek CFR-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy dyrektor może podjąć decyzję w sprawie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Kiedy może być zatrudniony jeden nauczyciel wspomagający?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy można wystąpić o ponowne świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy nauczyciel może rozpocząć staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca może wprowadzić przestój w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy staż ulega przedłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kogo należy poinformować o planowanym opóźnieniu otwarcia szkoły z powodu remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na co nauczyciel specjalista może przeznaczyć pozostałe 15 minut z godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na kogo zostanie nałożona kara administracyjna za nieprzestrzeganie czasów magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy oddać zużytą taśmę oraz wałek po taśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości należy nauczycielowi naliczyć dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim kodzie należy zaklasyfikować termometry rtęciowe dostarczane przez mieszkańców do PSZOKa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować gilosze legitymacji szkolnych i wypełnione legitymacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien wystawić fakturę za usługi informatyczne świadczone dla firm spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co zrobić, gdy złożono informację podsumowującą na nieaktualnym wzorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy wystawiono fakturę na dostawę, która nie zostanie dokonana w planowanym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy cesja umowy za wynagrodzeniem stanowi odpłatną czynność opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochód za lipiec po utracie zatrudnienia traktujemy jako dochód utracony do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy duże pojemniki lodów można opodatkować stawką 5% VAT i jaką stawkę zastosować do lodów z automatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy fizjoterapeuta, jeśli jest zatrudniony na kontrakcie musi zarejestrować się w systemie BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy koszty likwidacji spółki z o.o. mogą być kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy ksiądz uczący religii w szkole specjalnej musi mieć ukończone studia z oligofrenopedagogiki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można w umowie o pracę z nauczycielem kontraktowym dokonać zapisu "w pełnym wymiarze czasu pracy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy należy wystawić fakturę korygującą, jeżeli nie ma zwrotu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne