Czy decyzja przedłużająca prawo do zasiłku stałego z dniem wydania nowego orzeczenia wygasa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 08.08.2023 r. przedłużyłam Panu decyzję przyznającą zasiłek stały w związku COVID-19 (do dnia 30.09.2024 r.). Dnia 17.08.2023 r. Pan doniósł nowe orzeczenie, które uprawnia go do zasiłku stałego.

Czy decyzję przedłużoną covidowo należy uchylić?

Czy w dniu wydania nowego orzeczenia staje się ona bezprzedmiotowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX