Czy w porozumieniach zawieranych z podmiotami uczestniczącymi w zespole interdyscyplinarnym dopuszczalne jest przytoczenie przepisów ustawy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w porozumieniach zawartych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej - pomiędzy wójtem, burmistrzem a podmiotami, o których mowa w ust. 3, 3a lub 5 tejże ustawy, dopuszczalne jest (dla przejrzystości obowiązków reprezentantów podmiotów) przytoczenie niektórych przepisów ustawy, np. dotyczących obowiązkowej obecności na posiedzeniach ZI?

W większości opinii prawnych wskazuje się tylko na uwzględnienie zapisów dotyczących delegacji ustawowych, ale w przypadku tej ustawy, pojawia się zapis "w szczególności sposób i formę wymiany informacji, a także sprawy dotyczące uczestnictwa członków grup diagnostyczno-pomocowych w posiedzeniach i pracach tych grup".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX