W jaki sposób stosować limit pięciokrotności wynagrodzenia dla osób powiązanych ze wspólnikiem spółki opodatkowanej CIT estońskim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 2022 r. wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński). Wspólników jest dwóch. Jeden z wspólników uzyskuję wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji (tytuł powołania) prokurenta samoistnego oraz jest zatrudniony na umowę o pracę. Jego wynagrodzenie nie przekracza kwoty wynagrodzenia za pracę jaka może zostać uznana za ukryty zysk do pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego przez podatnika z tytułów o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 PIT i pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Prezesem spółki jest ojciec wspólnika otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz zatrudniony jest na umowę o pracę. Jego wynagrodzenie przekracza ww. progi. Mama wspólnika jest prokurentem spółki samoistnym jej wynagrodzenie nie przekracza ww progów.

Czy powinnam zsumować wynagrodzenia wspólnika i osób z nim związanych (definicja podmiotów powiązanych)i opodatkować kwotę przekraczającą ustalony próg?

Czy rozpatrywać wysokość wynagrodzenia tylko wspólnika?

Wspólnik użytkuje również samochód firmowy (cele mieszane).

Czy odprowadzam podatek tylko od kosztów jego samochodu służbowego 50%, czy biorę też pod uwagę samochody służbowe ojca - prezesa zarządu oraz mamy, prokurenta samoistnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX