Jakie przepisy stosować do umowy na dotację z gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie rozliczenia kwoty dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie odnośnie umowy na dotację z gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wg postanowień umowy dotację przeznaczono na zakup raty ubezpieczenia samochodu ratowniczo-gaśniczego. Umowę zawarto w dniu 30.12.2022 r. i wg jej zapisów wykorzystanie i rozliczenie kwoty powinno nastąpić do 31.01.2023 r. (czyli już w następnym roku budżetowym) Gmina przelała kwotę dotacji na rachunek OSP w dniu 30.12.2022 r. OSP dokonało wydatkowanie kwoty dotacji w dniu 02.01.2023 r. - czyli zgodnie z podpisaną umową). Wątpliwości moje dotyczą okresu zawartej umowy dotacyjnej: od 30.12.2022 do 31.01.2023 r. Zgodnie z art. 150 pkt 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych - "termin wykorzystania dotacji powinien być nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego. W mojej sprawie przekroczył rok budżetowy.

Zastanawiam się, czy w tej sprawie nie miałby zastosowania art. 16 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX