Jakim dokumentem starosta powołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakim dokumentem starosta powołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (nawiązuje z nim stosunek pracy) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane?

Czy ma to być zarządzenie starosty?

W jakim dokumencie należy odwołać PINB odchodzącego na emeryturę na swój wniosek (rozwiązać z nim stosunek pracy)?

Powołanie poprzedniego PINB (20 lat temu) nastąpiło w formie pisma podpisanego przez starostę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX