Czy wymiana istniejących paneli fotowoltaicznych na nowe wymaga przeprowadzenia postępowania w trybie pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymiana istniejących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,2MW na nowe (bardziej wydajne z uwagi na rozwój technologiczny w produkcji paneli - bez zwiększenia ilości paneli) o łącznej mocy 2,4MW wymaga przeprowadzenia postępowania w trybie pozwolenia na budowę jako przebudowa istniejącej farmy fotowoltaicznej?

Czy też jest zamierzeniem, do którego ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. nie ma zastosowania, a wymiana paneli winna być rozpatrywana w oparciu o definicję remontu zgodnie z art. 3 pkt 8 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX